Inspektoři nemovitosti – odhalí závady při koupi nemovitosti

Koupě bytu, domu či jakékoli jiné nemovitosti se v dnešní době často stává finančním závazkem na celý zbytek života. Přestože si v současnosti necháváme radit téměř ve všech oblastech našeho života, je až absurdní, že právě ve chvíli, kdy se rozhodujeme o koupi nemovitosti, tedy největší investici v našem životě, jsme často bez odborné podpory.

Inspektoři nemovitosti – odhalí závady při koupi nemovitosti

Nebylo by to však poprvé a nejspíš ani naposled, kdy se prodávající nezmíní (ať již neúmyslně či zcela záměrně) o závadách, které daná nemovitost skýtá. Pokud pak kupující nemají ve svém okolí odborníka, který by jim mohl poradit, musí dát jen na svůj vlastní pocit a dojem.

Inspektor nemovitosti jako spása pro kupující

Původní obsazení trhu s nemovitostmi se ale v poslední době rozrostlo o nového hráče. Do zavedené skupiny – realitní kancelář, makléř, prodávající a kupující - vstupuje inspektor nemovitosti. Právě inspektoři, jako nezávislí odborní poradci, jsou schopni detailně prověřit technický stav dané nemovitosti. Kupujícímu tak předají komplexní informace, které mohou usnadnit jeho rozhodování. Stejně tak mohou případně zabránit následným nečekaným výdajům na odstranění zjištěných závad. „Inspektor nemovitosti se stává silnou odbornou podporou pro kupujícího“ říká Ing. František Valeš, hlavní inspektor společnosti NEMOinspekt (www.nemoinspekt.cz).

Inspektor nemovitosti jako spása pro kupující
Inspektor nemovitosti jako spása pro kupující
Inspektor nemovitosti jako spása pro kupující
Inspektor nemovitosti jako spása pro kupující

Prověřujeme s inspektorem

Po domluvě se inspektor dostaví na adresu naší vysněné nemovitosti. Kromě své odbornosti si s sebou přiváží samozřejmě i nezbytné měřicí zařízení. Dvoumetrová lať, vodováha, klínek pro měření průhybů, měřič sklonu a úhlů, laserový měřič vzdáleností, zkoušečka napětí či měřidlo povrchové i vzdušné vlhkosti. Veškeré toto vybavení dostane při práci inspektora svůj prostor.

Nejprve se inspektor zaměří na kontrolu základů a nosných konstrukcí, tedy stěn, stropů, případně střechy. I drobná prasklinka totiž může napovědět, že zde není něco v pořádku. Následuje prověření nenosných příček, exteriéru a fasády nemovitosti. Stejně tak hydroizolace a izolace tepelné.

Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem

Pečlivě se kontrolují vnitřní instalace, tedy voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, elektroinstalace a vytápění.

Inspektor se zaměří i na případná poškození vybavení bytu – kvalita a funkčnost vnitřních i interiérových dveří, samostatnou kapitolou jsou okna, jejich osazení, funkčnost, často se vyskytující nezapravené okenní spáry mezi profilem a stěnou. Špatně provedené venkovní i vnitřní parapety, to je naprostá klasika.

Při kontrole vnitřních instalací se inspektor podívá na funkčnost světel, zásuvek a vypínačů, dále na vodovodní baterie a kohouty, těsnost odkanalizování zařizovacích předmětů a odvětrávání hygienických prostor.

Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem

Odvětrávání je samostatnou kapitolou i v kuchyni. Je evidentní, že například takto provedené odvětrávání odsavače (digestoře) nad varnou plochou nebude to nejúčinnější.

Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem

Důležitou součástí inspekce bytu je i kontrola funkčnosti topení a to i v případě, že nemovitost navštívíme v letních měsících. V zimě by nás následně případná nefunkčnost topení mohla nemile překvapit.

Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem
Prověřujeme s inspektorem

V závěru se inspektor zaměří také na existenci a funkčnost prvků požární bezpečnosti.

Inspektor nemovitosti po celou dobu inspekce vysvětluje, jaké závady se zde vyskytují a jaké mohou mít v budoucnu dopady na celý objekt, nebo například na provozní náklady spojené s užíváním.

Závěrečná zpráva jako podklad pro vyjednávání o ceně nemovitosti

Ze zjištěných skutečností sepíše inspektor tzv. závěrečnou zprávu, ve které detailně popisuje nalezené závady a jejich možné následky. Součástí zprávy je také odhad, jaké finanční prostředky by bylo třeba vynaložit pro odstranění zjištění závad. A věřte, že při vícečetných závadách se tato suma může vyšplhat velmi vysoko. Právě tyto informace jsou velmi silným podkladem, s pomocí kterého lze dále vyjednávat o prodejní ceně dané nemovitosti.

Více informací najdete na www.nemoinspekt.cz.

O společnosti:

Technickou odbornost společnosti NEMOinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví. Všichni absolvovali vysoké školy stavebního směru (ČVUT, VUT) a při následné mnohaleté praxi se věnovali například posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru i zástupce investorů, práci v předním architektonickém studiu, nebo autorskému projektování a realizacím rekonstrukcí. V současné době společnost sdružuje více než 15 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti.

Autor: Petra Fajfrová (text), NEMOinspekt (foto)

Související k tématu