Precizní úprava rohů dodá interiéru pěkný vzhled

Suchá výstavba umožňuje vytvářet obytné prostory prakticky všude. Například pod šikmou střechou, nebo v místech, kde klasický způsob stavby nevyhovuje. Základním prvkem je sádrokartonová deska, kterou lze při vestavbě podkroví uplatnit k tvorbě příček, obložení stěn, stropních podhledů a podlah či suchých omítek. K důležitým konečným úpravám hotové sádrokartonové konstrukce patří vedle tmelení stěn i precizní úprava rohů, která dodá interiéru výsledný pěkný vzhled.

Precizní úprava rohů dodá interiéru pěkný vzhled

Další variantou je ochrana rohů sádrokartonových desek. Klasické řešení pro vytvoření stabilních rohů představují osvědčené hliníkové ochranné profily.

Vytmelení vnitřních rohů v podkroví pomocí tmelu Knauf Uniflott a papírové pásky.
Vytmelení vnitřních rohů v podkroví pomocí tmelu Knauf Uniflott a papírové pásky.

Tmelení rohů sádrovými tmely s ochrannými kovovými profily

 • Před montáží ochranných rohových profilů je třeba všechny sražené hrany natřít penetrací Knauf Tiefengrund. Další práce mohou následovat až po zaschnutí penetračního nátěru. Tím je zajištěno optimální přilnutí tmelu.
 • Naneste Knauf Uniflott na obě strany chráněné hrany v šířce odpovídající šířce profilu. POZOR: Používejte sádrové tmely. Hliníkové nebo pozinkované rohy se nesmí používat do disperzních tmelů!
 • Hliníkový ochranný rohový profil pevně přitiskněte do vrstvy tmelu tak, abyste ji protlačili otvory v profilu. Profil vyrovnejte podle vodováhy.
 • Vytlačenou stěrkou překryjte profil. Po jejím zaschnutí překryjte roh další vrstvou tak, abyste odstranili případné nerovnosti a současně aby lišta ležela v jedné rovině s povrchem desky. Po zaschnutí je třeba vystěrkovanou plochu přebrousit.
 • Tmelení rohů sádrovými tmely s ochrannými kovovými profily
  Tmelení rohů sádrovými tmely s ochrannými kovovými profily

  Nerovné a poškozené rohy místnosti na kráse nepřidají

  Pro vytvoření dokonalých vnitřních a vnějších rohů v interiéru (případně spojů stropu a stěn) či jejich opravu jsou vhodné papírové profily s ocelovou výztuhou (například Dallas, Las Vegas, Göppinger nebo výztužná páska Flexible Metal Tape). Povlak ze speciálního papíru vytváří stabilní spojení s povrchem sádrokartonové desky a efektivně zabraňuje praskání, zatímco kovová část poskytuje garantovanou ochranu proti nárazům. Kov je k papíru přilepen speciálním lepidlem, které zabraňuje jeho odlepení při působení vlhkosti. Na rozích se neobjeví žádné podélné praskliny ani po nárazu, protože papírový povlak funguje jako tlumič.

  POZOR: Při tmelení rohů výstužnými páskami nebo papírovými profily s ocelovou výztuhou, používejte pouze pastózními tmely Nepoužívejte jiné druhy tmelů nebo finálních stěrek!

  Flexible Metal Tape - papírový profil s ocelovou výztuhou. Pro snadno formovatelné vnitřní a vnější rohy v libovolném úhlu bez prasklin.
  Flexible Metal Tape - papírový profil s ocelovou výztuhou. Pro snadno formovatelné vnitřní a vnější rohy v libovolném úhlu bez prasklin.
  Pastózní tmel Knauf FILL&FINISH s velmi vysokou vydatností a lehkostí zpracování snižuje spotřebu o 30 %. Po aplikaci je snadno brousitelný do tří dnů. Je ideální pro vytvoření kvality Q1 s papírovou páskou a finalizace v kvalitě Q2-Q4.
  Pastózní tmel Knauf FILL&FINISH s velmi vysokou vydatností a lehkostí zpracování snižuje spotřebu o 30 %. Po aplikaci je snadno brousitelný do tří dnů. Je ideální pro vytvoření kvality Q1 s papírovou páskou a finalizace v kvalitě Q2-Q4.
  Pastózní tmel Knauf SUPER FINISH vytváří extrémně pevné spojení s povrchem sádrokartonu bez vzniku trhlin a bez tvorby vzduchových bublin. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje do hladka. Ideální pro vytvoření kvality Q2-Q4.
  Pastózní tmel Knauf SUPER FINISH vytváří extrémně pevné spojení s povrchem sádrokartonu bez vzniku trhlin a bez tvorby vzduchových bublin. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje do hladka. Ideální pro vytvoření kvality Q2-Q4.

  Jak postupovat?

 • Stěrkou nebo válečkem nanesete na roh namíchaný pastózní tmel, například KnaufSuper Finish nebo Knauf Fill & Finish Light.
 • Přiložíte kovem vyztužený rohový profil Knauf (Dallas – vnější rohový profil, Las Vegas – vnitřní rohový profil nebo Göppinger – ukončovací profil), nebo kovovou flexibilní výztužnou pásku Knauf Flexible Metal Tape vždy kovovým páskem směrem k povrchu tmeleného místa a pevně ji přitiskněte na roh / do rohu.
 • Stěrkou přitlačte rohový profil nebo pásku ke stěně a odstraňte přebytečný tmel. Na podkladu musí vždy zůstat celoplošně vrstva alespoň 1 mm tloušťky tmelu, jinak dojde k vytvoření vzduchových boulí na povrchu. Tmel vždy nechte zaschnout, nebo jej v případě nutnosti. V případě nutnosti lze povrch lehce přebrousit.
 • Druhou, vyrovnávací , vrstvu tmelu naneste v šířce větší je první instalační vrstva a ponechte ji zaschnout. Plochu je možné případně celoplošně přestěrkovat.
 • Jak postupovat?
  Jak postupovat?
  Jak postupovat?
  Jak postupovat?

  Vytvoření ostrých rohů v interieru pomocí vnějšího rohového profilu Knauf Dallas.

  Vytvoření ostrých rohů pomocí vnitřního rohového profilu Knauf Las Vegas

  Jak postupovat?
  Jak postupovat?
  Jak postupovat?
  Jak postupovat?

  Poznejte výhody produktů řady Perfect Surfaces!

  Autor: Knauf (text a foto)

  Související k tématu