reklama

Povrchová úprava dřeva

Chceme-li, aby nátěrová hmota, kterou ošetříme dřevěný podklad, splnila naše očekávání, musí i samotný podklad splňovat určitá kritéria. Prakticky všechny nátěrové hmoty si kladou určité nároky nejen na kvalitu samotného podkladu, ale i na vlastní konstrukční provedení. Je logické, že venkovní prostředí bude nátěrový systém zatěžovat zpravidla více než vnitřní prostředí. Z uvedeného vyplývá, že pro každé použití bude nutné si vybrat vhodnou nátěrovou hmotu.

i (Zdroj: Shutterstock)
Nejčastějším způsobem, jak ošetřit dřevěný povrch, je nátěrová hmota

Než si zvolíme ten nejvhodnější nátěrový systém, musíme mít na paměti, že dřevo je značně problematický podklad. Jeho problematičnost souvisí s rozměrovou citlivostí na vlhkost. Vlhkost dřeva, určeného pro venkovní použití, by neměla být vyšší než 14 %. To pro představu znamená, že v 1. 000 kg dřeva je 140 litrů vody!

Pro použití v exteriéru je také naprosto nevhodný střed kmenu stromů, tak zvaný běl – hemlock. Zbytky z výroby dýh. Dřevo je v exteriéru namáháno sluncem, vodou a střídavými povětrnostními podmínkami. Stupeň zatížení závisí i na nadmořské výšce, kde zatížení začíná silně narůstat již od 600 metrů nadmořské výšky. Záleží také na expozici světových stran. Nejmenší zatížení je na severní straně. Jednou tak velké je na straně východní, jižní strana vykazuje oproti severní straně již téměř trojnásobné zatížení a nejvyšší zatížení vykazuje strana jihozápadní. Čtyř až pětinásobek severní strany.

Cílem ochrany je zachovat původní kvalitu dřeva
i (Zdroj: Shutterstock)
Cílem ochrany je zachovat původní kvalitu dřeva

Pokud zůstáváme u venkovního prostředí, musíme brát také v úvahu, zda ošetřená plocha je celoročně chráněna před sluncem a deštěm, nebo zda je chráněna částečně, například okna a vchodové dveře, nebo zda je vystavena celoročně plnému zatížení – pergoly, ploty, lavičky ale zejména dřevěné štíty budov, okřídlí a podobně. Obecně nestabilní konstrukce – všude může zatékat voda. Z uvedeného vyplývá, že dřevěné podklady vlivem objemových změn mohou po čase vykazovat trhliny – praskliny. Proto musíme i zvolit vhodný nátěrový systém.

Z barev si vybere každý
i (Zdroj: Shutterstock)
Z barev si vybere každý

Obecně platí, že to co nemá povrch, se nemůže oloupat. Naopak nátěrová hmota, která vytváří povrch, se může loupat. Proč se ale barva nebo lazura, které vytváří povrch, začnou loupat? Pokud není na vině nekvalitní nátěr, jsou to právě vzniklé trhliny. Dřevo praskne, nebo špatně natřeným místem začne do podkladu pronikat voda. Dřevo se s podzimem rozmáčí. Voda se dostane pod povrch nátěru. Následují zimní mrazové cykly. Zmrzlá voda způsobí odtržení nátěru. Jarní a letní slunce ohřeje povrch a tenze vodních par vytvoří puchýře. Loupání je odstartováno.

Proto všude tam, kde nemůžeme zcela jistě tomuto procesu zabránit, budeme volit slabovrstvé, nebo středněvrstvé nátěry – lazury, s maximálními penetračními schopnostmi. Kde máme pod kontrolou kvalitu podkladu a konstrukci – stabilní konstrukce, jako jsou okna, budeme volit silnovrstvé lazury, emaily a podobně. Značka SOKRATES vám nabízí vynikající vodou ředitelnou slabovrstvou lazuru na bázi modifikovaného lněného oleje Lazurit FORTE, která ve dvou nátěrech může zůstat jako konečný nátěr a středně vrstvou lazuru na bázi hybridního alkydu Lazurit PLUS.

Nově potom špičkovou Olejovou ochrannou rozpouštědlovou lazuru. Produkt firmy Alfred Clou pro Sokrates. Všechny uvedené lazury obsahují prostředky k ochraně dřeva před plísněmi, houbami a dřevokazným hmyzem. Tónovací centra vám vedle standardních 12 odstínů nabízí celkem 28 odstínů od bílé až po palisandr u uvedených produktů zn. Sokrates.

Zdroj informací: BUILDING PLAST, spol. s r.o.

Publikováno: před týdnem, Autor: Building plast (text a foto), Profil autora: Redakce