Úspora vytápění v bytových domech - investice a návratnost

Bytových domů postavených podobným způsobem jako na sídlišti v Rakovníku je v České republice nespočetně. Protože byly postaveny před mnoha roky, trpí prakticky všemi neduhy tehdejšího stavitelství. Moc se tehdy nešetřilo, a tak domy nebyly zatepleny a kotelny neměly odpovídající účinnost. Proto jsou náklady na energie v těchto objektech z dnešního pohledu enormně vysoké. Není divu, že dochází k postupným investicím, zejména do izolace vnějšího pláště, výměny oken a v neposlední řadě také do rekonstrukcí kotelen.

Úspora vytápění v bytových domech - investice a návratnost

Dům byl postaven v roce 1970 a má 20 bytových jednotek. Před třemi roky se správa domu rozhodla investovat do výměny kotlů a instalace solárních panelů. Včetně projektu šlo o částku čítající necelých 1,3 milionu korun včetně DPH. Základní otázkou je, vyplatilo se?

Sázka na prověřenou kvalitu

Nově zvolený systém vytápění domu kombinuje dva závěsné kondenzační kotle na zemní plyn Vaillant VU 466 s výkonem 13,3 až 47,7 kW a 14 solárních kolektorů umístěných na střeše objektu o celkové solární ploše 32,9 m2. Projekt byl zahájen před třemi roky s tím, že bude proveden dvoufázově - nejdříve výměna kotlů, poté instalace solárních kolektorů. Ovšem vzhledem k předpokládanému zvýšení DPH byly obě fáze projektu nakonec sloučeny do jedné, takže 15. prosince 2011 byl zahájen zkušební provoz. Dodejme, že dům byl před touto investicí zateplen klasickou 10cm izolací z polystyrenu, byla vyměněna prakticky všechna okna, každý vlastník nebo nájemník bytu má nainstalovány měřáky spotřeby vody, termostatické hlavice na radiátorech a indikátory topných nákladů.

Sázka na prověřenou kvalitu
Sázka na prověřenou kvalitu

Systém je v současné době nastaven tak, že pokud se voda ze solárních panelů ohřeje v akumulační nádobě (1000 litrů) na 60 °C, vypnou se plynové kotle a ohřátá voda proudí buď přímo do okruhu, nebo ohřívá vodu v bojleru (500 litrů). Akumulační nádoba je schopna dobíjet energii až na teplotu vody 95°C, pak dojde v solárních kolektorech ke zplynění kapaliny a cyklus se přeruší do doby, než voda opět nezchladne. Naopak v případě, kdy teplota vody ze solárních panelů klesne na 54 °C, zapínají se znovu plynové kotle. V solárním řádu proudí 122 litrů solární kapaliny, která se občas musí doplňovat, aby byl udržován stálý průměrný tlak 2 až 3 bary.

Sázka na prověřenou kvalitu
Sázka na prověřenou kvalitu

Závěsné kondenzační kotle Vaillant dosahují účinnosti až 108 %, přičemž teplotu lze nastavovat v rozsahu od 36 do 86 °C. Jsou velmi kompaktní a nenáročné na místo i obsluhu. Součástí kotle je nerezový kondenzační výměník, čerpadlo, expanzní nádobka a pojistný ventil. Chod obou kotlů, ale i celého systému, je řízen elektronicky. Všechny údaje jsou velmi pečlivě monitorovány, takže je možné dle momentální situace velmi jednoduše měnit požadované hodnoty.

Sázka na prověřenou kvalitu
Sázka na prověřenou kvalitu

Jaká je návratnost?

Vraťme se k otázce návratnosti. V původním stavu byla spotřeba plynu staré kotelny zhruba 26.433 m3 za rok. Po zateplení domu a výměně oken klesla na 22.166 m3. Po úplném zprovoznění nové kotelny včetně solárních kolektorů se ušetřilo 7276 m3 plynu. Což v přepočtu na peníze znamená zhruba 124 tisíc Kč. Zisky ze solárních kolektorů se velmi pečlivě zaznamenávají, takže například loni bylo díky špatnému počasí za leden získáno jen 51 kW/h zatímco letos v tom samém období až 159 kW/h. Pokud tedy vezmeme v úvahu celkovou investici 1,3 miliony korun, tak návratnost by měla být mezi 10 až 11 rokem. Systém je dimenzován tak, aby vydržel minimálně 20 let. Každý rok je nutné absolvovat pravidelný servis, což je částka okolo 2000 Kč. Po deseti letech dochází obvykle k plánované výměně některých komponentů, aby účinnost byla stále stejná. Tyto investice se pohybují okolo 10 až 15 tisíc korun.

Z toho všeho vyplývá, že přes počáteční na první pohled vysokou investici je roční úspora na energiích, zejména tedy spotřebě plynu, velmi významná. Návratnost kolem deseti let je vynikající a může být ještě lepší. Když k tomu připočteme komfortní provoz i z hlediska obsluhy a nastavování, pak se jedná o velmi zajímavé řešení, které přineslo nájemníkům a vlastníkům bytů jen samé plusy.

Autor: Vaillant (text a foto)

Související k tématu