Ekologické vytápění: odpovědnost i úspora (1)

Regulus je specialista na teplo – a to hned dvakrát. Jednak podstatná část produkce společnosti směřuje k tomu, aby nám v našich domech bylo příjemně, jednak u srdce zahřeje i příběh úspěšné české firmy. Kolik je u nás takových?

Ekologické vytápění: odpovědnost i úspora (1)

Úspěšně proplouvají nejen vlnami občasné „blbé nálady“ kolem nás, ale aktuálně si radí i s reálnými potížemi hospodářské krize. Příběh české firmy Regulus je příběhem o vůli, nápadech, odvaze, tvrdé práci, tvůrčím myšlení. A ne v poslední řadě i o partě lidí, kteří drží spolu.

Aby svět nebyl na jedno použití

Společnost v roce 1992 začínala v Praze ve dvou lidech. To se zde ještě orientovali na kotle pro vytápění. Z počátku dodávali tuzemským výrobcům kotlů komponenty k jejich výrobě ze zahraničí, ale brzy přišli i s vlastním vývojem. Ovšem trh zde byl poměrně slušně naplněn, a tak se na přelomu tisíciletí Regulus rozhodl udělat krok do oblasti praktické ekologie. Jen málokdo by v té době vsadil na skrytý ekonomický potenciál, který v sobě nejrůznější „zelené“ programy ukrývají. Společenské vědomí sice už přestávalo vnímat ekology jen jako výstřední a zneklidňujícími varováními i poněkud obtížné (a ještě mezi sebou často rozhádané) ochránce žab, ale o tom, jak vážným ekologickým výzvám a jak záhy budeme muset čelit, se spíš spekulovalo. Regulus se nicméně rozhodl tímto směrem jít.

Spočítali si, co bude

Spočítali si, co bude
Spočítali si, co bude
Spočítali si, co bude
Spočítali si, co bude

Pro nás kolem to není bůhví jak radostné zjištění, ale čas ukázal, že firma udělala nejen eticky správné rozhodnutí, protože předpovědi většiny klimatologů jsou špatné a nebo ještě horší. Z obyčejných kupeckých počtů vyplývá, že potřeby životního stylu lidí budou stále energeticky náročnější, energie proto zákonitě zdraží. Větší množství energie vytvořené klasickými technologiemi ovšem víc poškozuje životní prostředí, tudíž odstraňování vzniklých škod bude stát stále více peněz. Proto před námi stojí jen dvě cesty: úspory energie a hledání a využívání jejich nových zdrojů, v ideálním případě spojení obou principů. Vzhledem k to mu, že u nás se nejslibněji jeví energie obnovitelné, vsadili v Regulusu na teplo ze země, vzduchu a slunce, a na hospodárný provoz. Tak se součástí jejich výrobních programů stala mimo jiné i čerpadla odebírající teplo ze země nebo ze vzduchu. Vytápění domu se tímto způsobem pro uživatele stává ekologické, úsporné a samozřejmě bezobslužné.

Hřejí vzduch i zemi

Hřejí vzduch i zemi
Hřejí vzduch i zemi
Hřejí vzduch i zemi
Hřejí vzduch i zemi

Nejvyšší podíly na našem trhu mají tepelná čerpadla odebírající energii ze zemského masivu (typ země – voda) a ze vzduchu (typ vzduch - voda). Ta první odebírají energii země buď z vrtů jejichž hloubka a počet závisí na potřebném výkonu vytápění, nebo plošnými kolektory, které využívají teplo z vrchních vrstev země a instalují se asi půl druhého metru pod její povrch. Kolektory jsou sice z hlediska investičních nákladů příznivější – vycházejí více než dvakrát levněji než vrty, ale instalace je náročná na potřebnou plochu. Vzhledem k malým plochám nově zastavovaných pozemků je to většinou nepřekonatelný problém. Ačkoliv náklady na kompletní vystrojení zemních vrtů se u běžných rodinných domů pohybují od sta tisíc do čtvrt milionu podle toho, jaký potřebujeme získat výkon vytápění, můžeme počítat s tepelnou stabilitou vrtu (ve středních Čechách představuje například čtyři stupně), a protože nejsme závislí na venkovních teplotách, dosahujeme při vytápění a přípravě teplé vody úspor, které mohou v některých objektech proti vytápění například elektrokotlem dosáhnout úspor až pětasedmdesát procent nákladů.

Nicméně rozšířenější tepelné čerpadlo u nás představuje typ vzduch – voda. Jeho výhodou jsou bezesporu ze všech typů tepelných čerpadel nejnižší investiční náklady, prostorová nenáročnost a flexibilita umístění. Nevýhodou je ale přímá úměra závislosti výkonu systému na venkovní teplotě, a tedy i k dosaženým úsporám. Přesto je toto číslo tak vysoké, že při nižších investičních nákladech lze s využitím dotačních titulů dosáhnout u těchto typů jednotek návratnosti během několika málo let. V zásadě je to všechno náramně jednoduché, ovšem složité jsou aplikační souvislosti.

Hřejí vzduch i zemi
Hřejí vzduch i zemi
Hřejí vzduch i zemi
Hřejí vzduch i zemi

Úspěšně musí fungovat celek

V Regulusu pochopili, jak důležitý je komplexní návrh celého systému a tedy vyřešení vazeb v něm. Dobrých čerpadel je totiž řada a v principu a dosahovaných hodnotách se zase až tak příliš neliší, jenže konečný efekt, tedy to, jak moc ve výsledku za teplo zaplatíme, záleží na tom, jak bude fungovat celý systém. A zřejmě zde je jedno z tajemství úspěchu této české firmy: detailní znalost toho, jak jednotlivé složky celého systému fungují a optimalizace jejich funkce pro konkrétní stavbu.

Tepelné čerpadlo není kotel, který připojíte k otopnému systému a on prostě topí. Musí být správně navrženo a instalováno, v opačném případě ani dobrá značka tepelného čerpadla není zárukou jeho správné funkce. Protože systém s tepelným čerpadlem vždy funguje v konkrétních podmínkách a musí splňovat zcela jasné úkoly, „ušijí“ vám ho prostě na míru. Neváhali proto investovat nemalé prostředky do stavby a vybavení vlastní špičkové zkušebny, kde jednotlivé komponenty testují a vymýšlejí technologicky nová řešení.

Lidé ekologické výrobky hledají

Lidé ekologické výrobky hledají
Lidé ekologické výrobky hledají
Lidé ekologické výrobky hledají
Lidé ekologické výrobky hledají

Vedle vlastních výrobků, s nimiž byli velmi úspěšní, uplatňují své nápady i na „pumpách“ s osvědčenou švédskou technologií firmy CTC. Seveřané totiž mají velké zkušenosti s extrémními teplotami, a proto lze s jistou nadsázkou říct, že co u nich funguje, musí už snad fungovat všude. Jenže Regulus dobře ví, že určité rozdíly existují a také že přání a požadavky českých zákazníků směřují k celému otopnému systému domu - často chtějí kombinovat funkci tepelného čerpadla se solárním systémem, teplovodní krbovou vložkou a nebo také ohřívat bazén, někdy přicházejí se zcela specifickými požadavky. Technici z Regulusu umí taková přání plnit.

A že to přidělává práci? Zní to paradoxně, ale v Regulusu z toho mají dobrý pocit, znamená to totiž, že stále ve větší míře pracují pro poučeného zákazníka, který si nejen váží vlastních peněz, ale způsobem nedeklarativním ctí i míru vlastní odpovědnosti za životní prostředí a udržitelný život. O problematiku ekologického vytápění se moderní člověk totiž zajímá nejen na úrovni jakési kuriozity, ale jako o praktickou součást bydlení s exaktně měřitelným efektem (vedle tepelných čerpadel je tento posun v myšlení dobře patrný i v oblasti solárních systémů, které Regulus také na trh dodává, ale o nichž si povíme příště).

Pozor: Protože firma Regulus splňuje přísná kritéria a má patřičná osvědčení, lze na její tepelná čerpadla využít státní dotaci Zelená úsporám!

Technické podrobnosti k tepelným čerpadlům na www.regulus.cz.

Autor: Jiří Jan (text), Regulus (foto)

Související k tématu