Kotle na pelety

Každoročně roste nejen obliba krbových kamen na dřevěné pelety, které šíří komfortní teplo do menších i větších lokálních prostorů, ale i kotlů pro ústřední vytápění.

Kotle na pelety

V porovnání s klasickými kotli, o nichž někteří kamnáři říkají, že jsou to vlastně jen jednoduché nádoby na vodu, pod kterými je umístěno topeniště, jsou kotle spalující pelety o hodně složitější. Jejich obsluha je však naopak velmi jednoduchá, provoz plně automatický a šetrný k životnímu prostředí.

Proč topit peletami

Lidé si začínají uvědomovat, že legislativa (národní program snižování emisí a nařízení vlády č. 146/2007, které stanoví jejich limity a další) bude stále více tlačit na používání automatických topidel dosahujících parametrů třídy 3 podle evropské normy na kotle. Topidla, v nichž lze spalovat nejrůznější paliva, popřípadě i odpadky, nebudou mít na trhu z hlediska emisí vypouštěných do ovzduší jednoduchou pozici. Budoucnost mají zejména moderní kotle s vysokou účinností a kvalitním spalováním.

Proč topit peletami
Proč topit peletami

V kotli Atmos D 20 P je možné spalovat v případě nouze i kusové dřevo.

Automatické kotle na pelety z dřevního odpadu i dalších alternativních biologických materiálů (plev, slámy obilnin i jiných biologických surovin) k nim rozhodně patří. Mají podobnou účinnost jako zplyňovací kotle na dřevo (85 až 90 % i více), ale mnohé výhody navíc: není třeba štípat kusové dřevo, které zabírá podstatně víc místa než pelety, a čekat dva roky až otop vyschne; díky snadné manipulaci s palivem a čistotě provozu je více možností umístit kotle v objektu; mají automatické zapalování i vypínání podle pokynů termoregulace, kterou lze ovládat i dálkově; intenzita plamene ve speciálním hořáku se reguluje podle naprogramovaného pokojového termostatu; automatické je také dávkování pelet ze zásobníků (u některých typů se dosypávají jen 1x za týden a popel se vybírá 1x za měsíc); popel tvořící 0,5 – 3 % objemu paliva (např. uhlí 30 %) je možné díky obsahu dusíku, vápníku, hořčíku, draslíku a mnoha stopových prvků použít jako minerální hnojivo, odpadají tedy náklady spojené s jeho likvidací; kotle mají vnitřní systém elektronické ochrany, který zaručuje i bezpečnost jejich okolí - minimální bezpečná vzdálenost je 15 cm od bočního pláště a 2,5 cm od zadního krytu kamen.

Proč topit peletami
Proč topit peletami

Automatický kotel Herz pelletstar BioControl nabízí optimální vytápěcí systém (včetně zabudované akumulační nádrže) na nejmenším prostoru.

Vzhledem k těmto i dalším výhodám je topení automatickými kotli na pelety velmi efektivní. Je jen o málo dražší než topení dřevem a náklady se vyrovnávají topení uhlím i tepelnými čerpadly. Kotle na pelety nejsou levné, přijdou na 100 – 150 tisíc, ale patří mezi topidla, na něž se poskytují dotace z programu Zelená úsporám. Méně radostná zpráva je, že na ni mají nárok jen majitelé objektů, zapsaných v katastru nemovitostí k trvalému bydlení (tedy i těch, které byly kdysi trvale užívány a dnes slouží k rekreaci). Ovšem i majitelé větších rekreačních objektů by topení peletami měli vzhledem k jeho ostatním výhodám uvážit. Více na www.zelenausporam.cz.

Jak kotle fungují

Jak kotle fungují
Jak kotle fungují

Tento švédský kotel na pelety Miniq 2O s hořákem EcoTec vytápí celý penzion Horský dvůr v Bedřichově.

V principu jsou si kotle na pelety hodně podobné. Mají většinou v horní části zabudovaný zásobník paliva, z kterého jsou pelety transportovány samospádem, popř. šnekovým či pneumatickým dopravníkem do speciálního hořáku. Několik minut po stisknutí tlačítka „start“ se pelety působením horkovzdušného zapalovače samy vznítí. Palivo je automaticky dávkováno podle požadovaného výkonu do hořáku. Ten patří ke konstrukčně nejnáročnějším a také nejdražším částem kotle; liší se podle toho, jaké druhy paliva budeme v kotli spalovat - a na správné volbě také závisí efektivnost topení.

Hořák přiléhá ke spalovací komoře, z níž je teplo předáváno teplosměnnými plochami do topné vody. Spaliny jsou z ní odsávány ventilátorem do kouřovodu. Vzniklým podtlakem se do spalovací komory pod rošt přivádí čerstvý vzduch podporující hoření. Některé kotle jsou koncipovány čistě na spalování pelet, jiné mají dva rošty a lze na nich podle potřeby spalovat i kusové dřevo (např. Verner, Rojek, Atmos, EkoKomfort).

Peletky dřevěné i jiné

Pelety, které se spalují v krbových kamnech i kotlích, se vyrabějí z dřevěných pilin či hoblin a lisují za vysokého tlaku ve speciálních lisech. Mají válcový tvar s průměrem od 4 do 20 mm a délku 5 až 30 mm. Jako pojivo tu působí v dřevu obsažený lignin, který se při vysokých teplotách způsobených třením dostává do plastického stavu. Výhodou je jejich minimální obsah vody (díky tomu se kotel opotřebovává jen minimálně), vysoká výhřevnost a nízké nároky na skladovací prostory.

Pelety v současné době produkuje a nebo dodává asi 40 firem v ČR. Pro provoz krbových kamen se hodí balení v polyetylenových pytlích po 15 kg (dodávají se na paletách), pro větší instalace v pytlích Big-Bag s obsahem 800 – 1000 kg (doprava běžnými nákladními vozidly) nebo i pelety volně ložené. V neizolovaném domě o 150 m2 obytné plochy se spotřebuje za rok zhruba 5 tun paliva, v moderních domech s dobrou tepelnou izolací se spotřeba pelet pohybuje mezi 2 – 3 tunami. Uvažujeme o stavbách, v nichž se bude topit jen nárazově.

Peletky dřevěné i jiné
Peletky dřevěné i jiné

Do kotle Effecta Uniq podává dopravník pelety až ze stodoly vzdálené 14 metrů od topidla.

Dřevěných pelet je dostatek, vznikají stále nové provozy na jejich zpracování, ale značná část se vyváží do západní Evropy, což může ovlivnit jejich cenu. Leckde se proto jeví zajímavé využívat k topení pelety z rostlinných materiálů, které jsou levnější.

Jsou to např. pelety s určitým podílem sena, pelety z odpadu vznikajícího při čištění obilí a trav, z rozdrcených pecek, šťovíku atd. Přirozenými minipeletkami s velmi dobrou výhřevností jsou i obilná zrnka. Jedna tuna volně ložených dřevěných pelet stojí zhruba čtyři tisíce korun, za totéž množství pelet se 40% podílem sena zaplatíte dva a půl tisíce. Pelety z jiných než dřevních surovin mají nižší výhřevnost a vyšší obsah popela, tudíž je nutné jej častěji vybírat a kotel čistit, což vše vede ke snížení jeho životnosti.

Při rozhodování o této alternativě sehrají významnou roli dostupnost dodávek paliva podle typu a umístění stavby, kterou chceme vytápět, a pořizovací náklady na kotel. Jeho obsluha je pohodlná a nenáročná stejně jako u kotlů na dřevěné pelety.

Výhody a nevýhody

  • Jde o ekologické spalování přírodních surovin, při němž se uvolňuje jen malé množství oxidu uhličitého.
  • Spaluje se odpad, vedlejší produkty dřevozpracujícího průmyslu nebo zemědělské výroby.
  • Topení peletami je automatické, nevyžaduje žádnou nebo jen minimální obsluhu; lze je ovládat dálkově, třeba i mobilem.
  • Topivo je téměř suché, což významně prodlužuje životnost kotlů.
  • Uskladnění pelet je snadné – 1 tuna zaplní zhruba 1,5 m3 (v trvale obydleném domě se protopí asi 5 tun, při víkendovém užívání méně ).
  • Cena kotlů je v porovnání s klasickými kotli na tuhá paliva zhruba dvojnásobná.
  • Dotace z programu Zelená úsporám (na plně automatické na kotle spalující biomasu je to 95 tisíc a další částka v prvním čtvrtletí 2010 i na projekt) se poskytuje jenom v domech určených k trvalému bydlení.
  • Pelety z jiných než dřevních surovin mají nižší výhřevnost a vyšší obsah popela.

Vybíráme z časopisu Chatař & Chalupář.

Autor: Marie Rubešová, Chatař & Chalupář (text), archiv firem (foto)

Související k tématu