BS Klatovy - zateplené cihly

Nejstarší uměle připravený stavební materiál, klasická cihla, pomalu ustupuje modernějším materiálům s lepšími vlastnostmi. Mezi ony „lepší vlastnosti“ patří zejména o mnoho vyšší tepelně-izolační schopnosti, rychlost stavby (protože stavba z poměrně drobných cihel roste pomalu) a snadné kladení jednotlivých bloků spojovaných jen malým množstvím lepicí malty.

BS Klatovy - zateplené cihly

Rostoucí ceny paliv nutí stavebníky přehodnocovat dosavadní rozhodnutí stavět z levnějších, ale z hlediska tepelně-izolačního méně kvalitních materiálů. Ke slovu se tak dostávají různé rozměrné cihelné bloky a rovněž tvárnice, ještě před několika roky neznámé.

Současné stavební normy (ČSN 73 0540 z roku 2007) předepisují minimální tepelný odpor obvodového zdiva RN=2,00 m2KW-1, doporučují však vyšší hodnotu, která činí RN=2,90 m2KW-1. Znamená to, že obvodové zdi musí mít větší tloušťku a zejména nižší součinitel tepelné vodivosti λ (lambda). Kdybychom pro zeď s těmito požadavky chtěli použít klasické plné cihly, musela by tloušťka zdi dosahovat teoreticky 180 cm (cihlová zeď o tloušťce 30 cm má tepelný odpor 0,39 m2KW-1).

Namísto takto absurdních kyklopských zdí je dnes možno použít moderní stavební prvky s vysokým tepelným odporem. Mezi nimi vynikají zejména tvárnice IZO, výrobky firmy Betonové stavby – Group s.r.o.

Něco o tvárnicích IZO

Jak zřejmě každý ví, je prostý beton namíchán z cementu, písku a vody, do směsi se přidává i kamenivo, které představuje jakousi armaturu zvětšující pevnost výsledné hmoty. V případě, že množství písku se sníží a kamenivo se nahradí keramickým kamenivem Liapor (také známým jako Keramzit), je výsledný „mezerovitý liaporbeton“ i při přijatelné pevnosti velmi lehký a zejména skvěle tepelně i zvukově izolující. Izolační schopnosti nově vyráběných tvárnic jsou dále vylepšeny tím, že v dutinách těchto tvárnic je pomocí vibrolisovacího zařízení zalita vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu).

Něco o tvárnicích IZO
Něco o tvárnicích IZO

Výsledné tvárnice mají pak parametry jinými způsoby nedosažitelné: tepelný odpor stěny (bez omítek) o tloušťce 30 cm dosahuje 2,72 m2.K.W-1 (pro srovnání: zeď z plných cihel silná 60 cm jen 0,78 m2.K.W-1, zeď z cihel CDM silné 50 cm přibližně 1 m2.K.W-1).Součinitel prostupu tepla je max. 0,29 W. m-2.K-1, což je hodnota lepší (nižší), než dosahují cihelné bloky o tloušťce 44 cm (0,32 W.m-2.K-1).

Něco o tvárnicích IZO
Něco o tvárnicích IZO

Tvárnice mají přitom postačující pevnost (v tlaku 5,5 MPa), takže mohou být použity pro výstavbu objektů až o třech podlažích; u některých typů se do dutin vkládá ocelová výztuž. Tvárnice SUPER IZO kromě toho mají dobrý akustický odpor; jejich vzduchová neprůzvučnost dosahuje 52 dB. Jejich požární odolnost dosahuje 180 minut; znamená to, že pokud je oheň hořící na jedné straně zdi do tří hodin od vypuknutí uhašen, nedojde k požáru na straně druhé.

Jak se s nimi zachází

Jak se s nimi zachází
Jak se s nimi zachází

Velké bloky se vzájemně spojují zámkovými spoji („pero a drážka“), speciální malta se nanáší v tenké vrstvě jen na ložnou spáru, takže její spotřeba je minimální a u menších staveb často nebývá nutno pořizovat míchačku.

Vzhledem k velikosti tvárnic „roste“ stavba velice rychle. Tvárnice SIP N4 mají rozměry 30×40×19 cm a hmotnost jen 14 kg, takže například přízemní stavba nepotřebuje mechanizaci (vrátek). K postavení 1 m2 zdi je potřeba 12,5 tvárnice o celkové hmotnosti 300 kg. Vlastní výstavba je jednoduchá: při zdění se tvárnice ukládají dutinami (polystyrenem) dolů a speciální lepicí malta se nanáší pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Vyplnění svislých spár pak zajistí vnitřní a vnější omítky. Vzájemná vazba tvárnic vyžaduje jednoduchou převazbu s posunem o čtvrtinu nebo o polovinu délky tvárnice.

Jak se s nimi zachází
Jak se s nimi zachází
Jak se s nimi zachází
Jak se s nimi zachází

Tvárnice se dodávají v různých velikostech a provedeních (tvárnice rovné, rohové, překladové a věncové); mimoto se dají přiřezávat na požadovaný formát (speciální pila se zuby z karbidu wolframu, v nouzi pila na dřevo).

Jak se s nimi zachází
Jak se s nimi zachází

Proč se o tvárnice SUPER IZO zajímat

  • V současné době nejsou na trhu stavebních materiálů srovnatelné tvárnice s tak vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi; žádné dodatečné zateplení není potřeba. Pokud by se navíc použila tepelně-izolační omítka, vzroste tepelný odpor stěny silné 30 cm na 3,01 m2.K.W-1.
  • S tvárnicemi se dobře pracuje i bez mechanizace a zkušeností.
  • Vzhledem k tomu, že obvodové zdi jsou i přes své vynikající vlastnosti poměrně tenké, zvětší se podlahová plocha oproti objektům s klasickými zdícími materiály o tloušťce 365–440 mm až o 10 %.
  • Tvárnice SUPER IZO zaručují dobrou akustickou neprůzvučnost.
  • Pevnost a odolnost tvárnic je postačující, nízká hmotnost umožňuje jejich transport na vleku osobního automobilu i snazší manipulaci na stavbě.
Autor: Karel Štech (text), BS Klatovy a Pavel Zeman (foto)

Související k tématu