Úspory energií při rekonstrukcích: zateplete hlavně střechy

Každý z nás vnímá slovo rekonstrukce rodinného domu jinak. Svým způsobem můžeme říci, že ideální je zachovat architektonicky cenný objekt a zároveň získat nové kvalitní bydlení. Snadno se řekne, složitě udělá. Ke každé rekonstrukci je třeba přistupovat s ohledem nejen na vlastnosti konstrukce, ale také na historii objektu a jeho okolí. Dnes se podrobněji podívejme na zateplení střech.

Úspory energií při rekonstrukcích: zateplete hlavně střechy

Je totiž velmi snadné znehodnotit vesnický domek nebo prvorepublikovou vilu, proto nezapomeňte, že v jednoduchosti je krása! Zda využijete spolupráce s odborníky, je na vás, ale např. při zateplování fasády se tomu nevyhnete.

Vytápění – podceňovaný požírač energií

Vytápění – podceňovaný požírač energií
Vytápění – podceňovaný požírač energií

Snímek rodinného domu zatepleného kamennou vlnou Rockwool (fasádní desky Frontrock MAX E o tloušťce 14 cm). Převažuje modrá barva, teplota povrchu je nízká.

Zajímavý průzkum nedávno proběhl v sousedním Německu – celých 74 % německých respondentů nevědělo, že největší část výdajů za energie je za vytápění. 30 % respondentů dokonce ani nevědělo, jaké mají na vytápění měsíční náklady. V ČR je pravděpodobně podíl výdajů na teplo výrazně vyšší než v Německu, neboť jsou zde méně izolované domy. Tepelná izolace je přitom jednou z mála investic, která se za dobu životnosti domu mnohonásobně vrátí.

Pokud není dům izolován, protopí se několikanásobně více než v případě kvalitního zateplení. A životnost izolací z kamenné vlny je více než padesát let. Zateplení budov může ušetřit více než 50 % nákladů na teplo! Ekonomické i ekologické analýzy poukazují na neodvratitelný trend zvyšování cen energií. Vytápění budov představuje největší položku ve spotřebě energie domácností a většiny firem, přitom právě teplem se nejvíce plýtvá. Asi proto, že není vidět.

Skoro každý zhasne zbytečně svítící šedesátiwattovou žárovku, ale málokdo se pozastaví nad tím, že nedostatečně nebo vůbec nezaizolovanými stěnami, okny a střechou budovy unikají tisíce „joulů“. Situace nezatepleného domu navíc není vůbec „radostná“, protože kromě vysokých účtů za energii máte v zimě věčný pocit sálání chladu a v létě zase dochází k nadměrnému přehřívání. Vadí vám i hluk, doma se mohou tvořit plísně a venku zatéká pod obvodový plášť, o nevyhovující estetice fasády nemluvě.

Pokud starší dům kvalitně zrekonstruujete a zateplíte, získáte návratnou investici: snížíte spotřebu energie až o 50 %, vytvoříte si podmínky tepelné pohody, protože zvýšíte vnitřní povrchové teploty stěn. Se zvýšením tepelné setrvačnosti zároveň dojde ke zpomalení ochlazování místností, eliminaci pronikání nadměrného hluku a odstranění hygienických závad. Dům esteticky „prokoukne“ a prodlouží se i jeho životnost.

Dosud podceňovaný hluk přitom na celém světě dosáhl neúnosné výše. Zatímco lidské tělo se po tisíce let prakticky nezměnilo, hluk neustále vzrůstal. Naše ucho je na hluk velice citlivé a trvalá zátěž může vyvolat i stresové reakce. Proto je každé opatření či zákon bojující proti neuměrnému hlukovému zatížení přínosem pro lidské zdraví. Pokud např. stěnu zateplíme minerální vlnou Frontrock MAX E tloušťky 100 mm, dosáhneme v rámci systému snížení hluku o 4 dB. Co znamená rozdíl 4 dB? Je to snížení hladiny hluku o více než 50 % oproti předchozí situaci. To znamená, že tato konstrukce pohltí více než 50 % akustické energie, a má tedy výrazně lepší akustické vlastnosti.

Energetický štítek obálky budovy

Od 1. ledna 2010 se bez průkazu energetické náročnosti budovy neobejde žádná novostavba. Tak jako si všichni začínáme kupovat energeticky úsporné modely praček či ledniček, měli bychom takto úsporně a moderně uvažovat i ve stavebnictví. Přestože se zmíněný zákon nevztahuje na rekonstrukce, lze v něm nalézt mnoho „dobrých nápadů“ i pro ně. Posuďte sami, kolik lze ušetřit dílčími způsoby: izolace fasády 30 %, izolace střechy 11 %, rozvody tepla 12 %, izolace podlahy 6 %. Podívejme se postupně podrobně na tyto čtyři možnosti úspor (dnes na ty, které se týkají střechy).

Energetický štítek obálky budovy
Energetický štítek obálky budovy

Zateplením kamennou vlnou Rockwool výrazně ušetříte.

Izolace šikmé střechy

Krovy mohou vyžadovat různé stavební úpravy, zejména pokud v rámci rekonstrukce dochází k jejich přeměně na obytné podkroví. Části krovů bývají odstraňovány nebo se může zvýšit zatížení nosných prvků krovu v souvislosti se zateplením nad krokvemi, taktéž může být upravován sklon původní střechy za účelem lepší využitelnosti podstřešního prostoru.

Izolace šikmé střechy
Izolace šikmé střechy

Při rekonstrukci je mnohdy třeba udělat úplně nový krov.

Izolace šikmé střechy
Izolace šikmé střechy
Izolace šikmé střechy
Izolace šikmé střechy

Zateplení mezi a pod krokvemi materiálem Airrock LD nebo Airrock ND

Zateplení pod, mezi a nad krokvemi materiálem Airrock LD nebo Airrock ND

Tyto úpravy mají mnoho – pro laika často nečekaných – souvislostí (statika, tepelné mosty, řešení vodních par, požární bezpečnost), proto opět doporučujeme spolupráci s odborníkem. Šikmou střechu můžete zateplit třemi základními způsoby – každý z nich má přitom svá specifika.

Pro kvalitní zateplení střechy platí zásada dodržet minimální tepelné ztráty bez kondenzace vodní páry v tepelné izolaci a pod krytinou. Zabráníte tomu volbou dostatečné tloušťky izolace, vzduchotěsně provedenou parozábranou (na straně interiéru) a hydroizolační vrstvou, difúzně otevřenou (na straně exteriéru). Pod krytinou musí být odvětraná mezera, která od okapů ke hřebeni „odsává“ vzduch s prostoupenou vodní párou. Nejznámější způsob zateplení krovů je tzv. zateplení mezi krokvemi, kdy „stereotypním“ způsobem vložíme izolaci mezi krokve.

Střechu lze také zateplit mezi a pod krokvemi – směrem dovnitř přidáme další izolaci z kamenné vlny. Pokud při rekonstrukci dochází i k výměně krytiny, můžeme přidat další vrstvu izolace i nad krokve – ke zvýšení využijeme laťový rošt. Celková tloušťka izolace je 160–180 mm. Chceme-li ovšem nechat vyniknout např. starou konstrukci krovu, využijeme speciální systém TOPROCK s tloušťkou izolace 200–320 mm!

Izolace šikmé střechy
Izolace šikmé střechy
Izolace šikmé střechy
Izolace šikmé střechy

Při zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK (materiál Airrock LD) vynikne konstrukce krovu.Systém TOPROCK využívá speciálních kovových držáků.

Je změřeno, že pokud zateplíte střechu tepelnou izolací o tloušťce 300 mm (a máte zároveň zateplenou fasádu tloušťkou 160 mm), ušetříte více než ¾ nákladů na vytápění! Důkladně zateplit šikmou střechu se vyplatí!

Příště se zaměříme na zateplení fasády.

Připraveno ve spolupráci s firmou Rockwool.

Autor: Rockwool (text a foto)

Související k tématu