Každá střecha má šanci

Vylepšení vzhledu omšelé plechové či eternitové střechy novým nátěrem asi nikoho nepřekvapí. Že se však nátěrem dá zachránit i střecha ze starých betonových tašek, to už možná zaskočí nejednoho majitele střechy s tímto povrchem. Ochranný nátěr vhodnou barvou je totiž velmi dobrou, cenově přijatelnou a zároveň časově nenáročnou alternativou ke kompletní rekonstrukci a výměně střešní krytiny.

Každá střecha má šanci

Každá střecha má šanci

Na obrázku je původní betonová střešní taška, porostlá mechy a lišejníky s narušeným, nesoudržným povrchem. Takový kousek opravdu na střeše žádnou parádu nenadělá. V detailu pak můžete spatřit povrch degradovaný povětrnostními vlivy a narušený kořínky mechů či lišejníků.

Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci

Renovace takové šablony (resp. celé střechy) je poměrně jednoduchá. Tašky je nejprve třeba zbavit mechů a všech částí nesoudržného povrchu. Po očištění se nesmí z šablony nic loupat ani drolit. To lze udělat buď mechanicky nebo vysokotlakým čištěním – například průmyslovou „wapkou“. Do nádržky přidejte trochu saponátu a po očištění povrchu znovu umyjte čistou vodou. Na dalším obrázku již je zobrazena polovina betonové střešní tašky po mechanickém očištění a odmaštění. Již zde je rozdíl ve vzhledu povrchu velmi patrný.

Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci

Po očištění následuje proces penetrace. Je vhodné použít tzv. hloubkovou penetraci – např. FORTE penetral. Penetrace není žádný trik výrobců, jak uměle navyšovat své tržby. Vlastně je tomu přesně naopak. Penetrace zpevní povrchovou vrstvu, vytvoří adhezní můstek pro lepší přilnutí následné barvy a současně vyhladí jemné nerovnosti povrchu, čímž v konečném důsledku zmenšuje natíranou plochu a snižuje tak celkovou spotřebu nátěrové hmoty. Penetruje se tak dlouho, dokud povrch saje. Přebytečnou penetraci je záhodno setřít hadrem nebo rozetřít do míst, která ještě sají. Penetrace by neměla vytvořit na povrchu krytiny film. Na další fotografii je zobrazena polovina tašky po ošetření penetrací. Vytvořil se zde sjednocený soudržný podklad pro následnou aplikaci nátěru.

Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci

Pro nátěry eternitových a betonových střešních krytin je speciálně určen výrobek ETERNAL na střechy. Jedná se o nátěrovou hmotu s hydroizolačními vlastnostmi, která je navíc schopna překrýt drobné trhlinky a nerovnosti v podkladu. Při nanášení barvy dodržujte aplikační postup uvedený v návodu nebo technickém listu výrobku. Při natírání povrchu nezapomeňte také podepřít spodní hrany střešní tašky (viz. obrázek). Na posledních dvou obrázcích vidíte srovnání původního povrchu a natřené tašky. Rozdíl posuďte sami.

Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci
Každá střecha má šanci

Více informací o nátěrech střech můžete získat na www.naterynastrechy.cz nebo na www.barvy-eternal.cz. Pamatujte, že každá střecha má šanci.

Autor: Jiří Turner (text) Austis (foto)

Související k tématu