Jak pokládat střešní krytinu z ocelových plechů

Střešní krytina z plechových taškových tabulí umožňuje rychlou a poměrně snadnou montáž. V některých případech je možné položit ji i na starou střešní krytinu. Vždy je však třeba dodržet správný postup.

Jak pokládat střešní krytinu z ocelových plechů

Jak pokládat střešní krytinu?

Pokud jste se rozhodli namontovat si střešní krytinu sami, před začátkem montáže pozorně prostudujte nákresy. Zvýšenou pozornost věnujte přípravným pracím, propočtu střešní krytiny, realizaci nosné konstrukce a laťování. Určité montážní postupy závisí na tvaru střechy nebo skladbě střešního pláště. Sledujte proto pozorně detaily, které se vztahují k vašemu typu střechy a v případě nejasností neváhejte a nechte si poradit.

Jak pokládat střešní krytinu: manipulace s taškovými tabulemi

Jak pokládat střešní krytinu: manipulace s taškovými tabulemi
Jak pokládat střešní krytinu: manipulace s taškovými tabulemi

Při manipulaci s krytinou nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Snažte se s taškovými tabulemi manipulovat ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, je nutné tak činit velmi opatrně, neboť při velkém podélném průhybu může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí hrozí obzvláště v případě, že pracujete s tabulemi delšími než 4 m. Pro snadnější manipulovatelnost doporučujeme používat tabule menších délek zvláště, pokud na stavbě není moc prostoru.

Jak pokládat střešní krytinu: Postup kladení taškových tabulí

Ke každé zakázce je zpracováván originální kladečský plán, který je součástí dodávky, nebo je k dispozici na vyžádání na technickém oddělení firmy Lindab. Kladečský plán velkou měrou urychlí a usnadní celou pokládku.

Jak pokládat střešní krytinu: Postup kladení taškových tabulí
Jak pokládat střešní krytinu: Postup kladení taškových tabulí

Je důležité klást tabule vždy kolmo na okapovou hranu a v délkách, které odpovídají kladečskému plánu. Při pokládce je možno postupovat z levé i z pravé strany. Pokládáme-li krytinu z pravé strany, podsouváme tabuli pod již ukotvenou krytinu a tabule se tak nemůže posouvat směrem dolů, což nám při větší sklonech usnadní pokládku.

Jak pokládat střešní krytinu: Postup kladení taškových tabulí
Jak pokládat střešní krytinu: Postup kladení taškových tabulí

Je-li okapová hrana delší než 10 m, doporučujeme odsadit tabule LPA o cca 5–10 cm od okapové hrany směrem nahoru a použít delší okapový plech. U střech delších než 10 m se může projevit chyba při zaúhlování první tabule, která byla řádově v milimetrech, jako několikacentimetrová nepřesnost.

Jak pokládat střešní krytinu: Kotvení krytiny

Jak pokládat střešní krytinu: Kotvení krytiny
Jak pokládat střešní krytinu: Kotvení krytiny

Pro kotvení krytiny je třeba používat šrouby s těsnicí podložkou z materiálu EPDM. Podle typu materiálu latí se tyto šrouby dále dělí na šrouby SWT (dřevěné latě), SD3T (ocelové latě max. 3 mm). Šrouby jsou k dostání ve všech barvách dle barevného sortimentu Lindab. Při utahování šroubu je třeba zvolit správný moment dotažení tak, aby těsnicí podložka nebyla příliš deformovaná, nebo naopak nedotažená.

Jak pokládat střešní krytinu: Kotvení krytiny
Jak pokládat střešní krytinu: Kotvení krytiny

V místech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí se krytina kotví v každé vlně, v ploše se kotví ob vlnu. V místě přeložení se tabule spojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěsného nýtu. V průměru doporučujeme 7 ks šroubů na m2 a 3,5 ks nýtů na m2. Nepodceňujte kotvení krytiny v místě okapové a štítové hrany, kde je krytina nejvíce namáhána sací sílou větru!

Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž

Taškové tabule je třeba v některých místech střechy zkrátit, v případě úžlabí a nároží provést příčný střih. Pro tyto účely se používají profesionální prostřihové nůžky. Nikdy nepoužívejte úhlovou brusku, nebo jakékoli jiné nástroje, které využívají k dělení materiálu řezný kotouč, který příliš zahřeje povrch v okolí řezu a může tak narušit polyesterovou vrstvu. Veškeré řezy je nutné zatřít správkovou barvou a odstranit z povrchu krytiny kovové piliny, které mohou začít v budoucnu korodovat. Dále si vystačíte z běžným klempířským nářadím.

Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž
Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž

Dříve než začnete stříhat krytinu je vhodné naznačit si pomocí lihového fixu a dřevěné latě směr střihu.

Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž
Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž

Pokud to podmínky dovolí, doporučujeme stříhat krytinu vždy směrem shora dolů, protože v místě zalomení tabule se lépe manipuluje s prostřihovými nůžkami.

Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž
Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž
Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž
Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž

Pro snadný hladký střih je důležité aplikovat na stříhací hrot trochu oleje a střih vést vždy kolmo k tabuli). To znamená, že v místě zlomu musíme prostřihové nůžky vhodně natočit.

Odvětrání hřebene a nároží

Správně odvětraný hřeben je nezbytnou součástí větrané střechy. Právě přes větraný hřeben dochází k odvodu vlhkosti z mezistřešních prostor. K tomuto jevu dochází za ideálních podmínek díky rozdílnému tlaku v oblasti okapové hrany a hřebene a vzniká přirozené větrání (komínový efekt).V případech, kdy je spád střechy menší než 30°, nebo je délka od hřebene k okapu větší než 8 m, je dobré střechu přivětrat pomocí větrací tašky. Větrání hřebene je možno provést několika způsoby, vždy však musíme větrací otvory opatřit ochranou proti vniknutí ptactva, drobných hlodavců, či nečistot. Možností provedení větrání hřebene je více.

Odvětrání hřebene a nároží
Odvětrání hřebene a nároží

Na fotografii vidíte použití větracího pásu hřebene, který lze montovat bez použití hřebenové latě, takže montáž je rychlejší a snazší.

Odvětrání hřebene a nároží
Odvětrání hřebene a nároží

Pro valbové typy střech, kde se v jednom místě stýkají dvě nároží a hřeben je určen rozdělovací hřebenáč, který usnadní napojení. Takovýto rozdělovací hřebenáč je na trhu ve dvou provedeních, aby se co nejlépe přizpůsobil tvaru střechy.

Podrobnější informace se dozvíte zde.

Autor: Lindab (text a foto)

Související k tématu