Lindab Topline

Pokládka střešní krytiny patří většinou z hlediska časového harmonogramu mezi práce, které se provádějí v druhé polovině výstavby. Abychom však dosáhli stoprocentní funkčnosti, dokonalého sladění a plynulého průběhu stavby, je třeba počítat s výběrem krytin již v projektu a případné detaily přizpůsobit zvolené krytině.

Lindab Topline
Lindab Topline
Lindab Topline
Lindab Topline
Lindab Topline

Vyberte typ krytiny již v projektu

Vyberte typ krytiny již v projektu
Vyberte typ krytiny již v projektu

Jednou z velkých výhod krytiny Lindab Topline je její nízká hmotnost a je škoda této vlastnosti nevyužít. Lindab Topline je plechová krytina s barevnou povrchovou úpravou s hmotností 5kg/m2. Pokud již v projektu budeme počítat s touto krytinou, je možno ušetřit na dimenzi krovu a výsledných finančních nákladech 30 – 50 %, což vzhledem k ceně řeziva není zanedbatelná částka.S krytinou Lindab Topline je možné projektovat střešní plochy až od spádu 14°, což je minimální sklon, který nám zaručí dostatečný odtok vody a zamezí tak usazeninám a špinění krytiny. V této fázi je třeba upozornit, že tento zvolený minimální spád nemá vliv na zatečení pod krytinu, a pokud bychom chtěli krytinu pokládat na menší sklony, například 10°, nehrozí zde problém se zatékáním, ale právě se špatným odtokem vody a následném negativním dopadu na povrchovou úpravu. Proto nám nižší spád neřeší ani přeložení krytiny přes dvě a více vln, jak uvádějí někteří výrobci, s možností pokládky na menší sklony než 10°.Pokud řešíme tvar střechy, je třeba pamatovat na to, že čím složitější bude střešní plocha, tím více kritických míst se na střeše bude vyskytovat a bude se očekávat profesionální přístup od realizačních firem, případné použití originálních tvarovek a doplňků a s tím vším spojené vyšší náklady. I na toto je během projektu třeba brát ohled a skloubit architektonickou představu s bezproblémovou funkčností střešního pláště. Nakonec „ v jednoduchosti je krása“.

Vyberte typ krytiny již v projektu
Vyberte typ krytiny již v projektu
Vyberte typ krytiny již v projektu
Vyberte typ krytiny již v projektu

Velký prostor nabízí krytina Lindab v nabídce barevných odstínů, kde nalezneme více než 17 barev, které nám dávají možnost sladit barvu krytiny s barvou fasády, okenních rámů, či okapového systému a dovolují nám tak vytvořit dokonalý celek sladěných barev, případně do oka bijící kontrast, který lze s úspěchem využít pro upoutání pozornosti u komerčních objektů.

Příprava stavby a výběr vhodných materiálů

Pokud máme vypracovanou projektovou dokumentaci a chystáme se zahájit stavbu, je vhodné se s dostatečným předstihem věnovat objednání. Většina z pokrývačských firem dodává práci včetně materiálu a je obeznámena s tím, co objednávka obnáší. Vzhledem k tomu, že krytina Lindab Topline je vyráběna přímo na míru krovu, doporučuje firma zaslat část z výkresové dokumentace, většinou postačí půdorys krovu, případně střechy a pro lepší orientaci je vhodné toto doplnit o příčný řez. V technickém oddělení Lindab dle projektové dokumentace zdarma vypracují cenovou nabídku a výpis materiálu včetně kladečského plánu, který bude zapotřebí ve fázi realizace.Toto je možné udělat již ve fázi projektu, je ovšem vhodné před objednáním materiálu, přeměřit reálný stav krovu a porovnat, zdali nedošlo v průběhu výstavby k odchylce od projektu.

Správná volba skladby pláště

Dříve než začneme s laťováním a samotnou pokládkou krytiny, je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit a dle toho zvolit správné řešení. Bude-li podkroví neobydlené (nevytápěné) a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré použít kvalitní difúzní folie, které jsou kontaktní a plně otevřené, tzn., že umožňují prostup vodních par min. 1200g/m2 za 24 hod. Rozhodneme-li si v budoucnu takovýto střešní prostor změnit na obydlené podkroví, lze to díky takto zvolené folií provést bez větších problémů.V případě, že podkroví bude obydlené, je použití takovéto difúzní folie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat. Doporučujeme uvádět v projektové dokumentaci parametry difúzních folií. Ne vždy jsou totiž realizační firmy obeznámeny s nabídkou folií na trhu a často tak vzniká problém s nevhodně zvolenou difúzní folií, kde je při výběru kladen důraz hlavně na cenu. I přesto, že folie není ve skladbě vidět, je to velmi důležitá součást skladby střešního pláště. Následná výměna špatně zvolené folie je po položení krytiny prakticky nemožná.Ať už bude folie ležet na bednění nebo přímo na tepelné izolaci je vždy nutné dostatečně provětrat prostor mezi difúzní folií a krytinou. K vytvoření takové větrací mezery jsou určeny kontralatě, nejlépe 40×60 mm, které nám vytvoří provětranou mezeru mezi okapovou hranou a hřebenem. Takto vzniklé nasávací otvory opatříme ochranou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který zabrání vniknutí ptactva, hmyzu, listí atd. do podstřešního prostoru. Větrací mřížku lze nahradit těsnícím pásem LPTPU. Toto je vhodné zvláště v případech, kdy má střecha nízký sklon, nebo jedná-li se o návětrnou stranu.

Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek

Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek

Firma Lindab nabízí u všech produktových řad kompletní a ucelený systém. Z hlediska funkčnosti, vzhledu a rychlé montáže, doporučuji používat originální příslušenství, které firma Lindab nabízí. Pro detaily jako odvětrání kanalizace, uchycení hromosvodu, odvětrání střešního pláště atd. je k dispozici celá řada originálních doplňků.

Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek

Naše práce ovšem nemusí končit pouze řešením detailu střechy. S použitím originálního příslušenství, můžeme pokračovat v podobě okapového systému Lindab Rainline a systému Lindab Protectline, který zahrnuje prvky pro zabezpečení střech, kde se mezi nejdůležitější řadí sněhové zábrany a střešní lávky.

Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek

Použitím dalších produktových řad lze vytvořit vzhledově kompaktní a funkční celek. Velkou výhodou je možnost sladění barev všech produktových řad.

Autor: Marek Dítě, Lindab (text a foto)

Související k tématu