Vyzkoušejte si s námi stavbu příčky

Pórobeton je tak snadno opracovatelný, že výstavbu nového jádra zvládnete při minimálních zkušenostech i vlastními silami. Pokud si na nějakou komplikovanější přestavbu netroufáte, vyzkoušejte si s námi výstavbu jen jedné příčky. Práce s tvárnicemi YTONG vás svou jednoduchou manipulací, která připomíná dětské stavebnice, přesvědčí a dodá elán pokračovat.

Vyzkoušejte si s námi stavbu příčky (Zdroj: Xella)

1. Příprava podkladu pro stavbu příčky

Založení stavby příčky je velmi jednoduché. Po určení polohy si připravíme základ: nejprve je nutné dostat se až na pevný únosný podklad a poté budoucí místo zdění podložit živičnou izolací. Pak už můžete začít s přípravou maltového lože.

2. Založení první tvárnice

První tvárnici můžete založit rovnou na živičném pásu. Lože pro příčku připravte z vápenocementové malty. Přesné osazení první řady příčkových tvárnic je alfou a omegou přesné příčky. Dbejte především na vodorovnost i svislost každé tvárnice a přesné napojení prvků s minimální spárou. Tu vyplňte vždy předepsanou zdicí maltou YTONG. Maltu si připravíte snadno pomocí vrtačky v malém vědru. Buďte skutečně pečliví a nikam nespěchejte. Hodinka času navíc strávená přesným založením se vám vrátí několikahodinovou úsporou při dalším zdění příčky. Po založení nechte první řadu vyzrát do dalšího dne.

2. Založení první tvárnice
2. Založení první tvárnice (Zdroj: Xella)

3. Stavění příček jako hra

Každá další řada se ukládá do lože ze zdicí malty YTONG. Kvůli velkým formátům příčkových tvárnic a jejich nízké hmotnosti vám stavba půjde rychle od ruky a bez větší námahy. Přesné tvary tvárnic lepte na minimální tloušťku maltové spáry (1–3 mm). Problematické není ani řezání pórobetonu – stačí ruční pila na pórobeton nebo obyčejná pilka na dřevo. Dbejte na nanesení zdicí malty po celé šířce zdiva zubatou lžící odpovídající šířky. Kvůli lepšímu usazení tvárnic mějte po ruce také gumové kladívko. Průběžně kontrolujte také svislost příčky. S každou další řadou si budete stále jistější dobrým výsledkem. Příčkové tvárnice nemají pero a drážku jako tvárnice pro nosné a obvodové stěny, proto je nutné lepit i svislé spáry.

3. Stavění příček jako hra
3. Stavění příček jako hra (Zdroj: Xella)

4. Zakotvení k boční stěně

Polohu budoucí příčky si vyznačte na nosné stěně, přičemž dbejte na svislost. Boční nosnou stěnu je vhodné odizolovat, například pomocí proužku minerální vlny nebo spáru po vyzdění vyplnit montážní pěnou. Tímto způsobem příčku staticky oddělíte od okolních konstrukcí. Proti pohybu a odtržení je třeba příčku k boční nosné stěně zajistit. Kotvení provedete nerezovou spojkou zdiva, kterou v příčkové tvárnici i v nosné stěně zafixujete hmoždinkou. Kotvy zdiva umístěte zhruba v každé druhé řadě tvárnic. Spojku zdiva pečlivě překryjete další vrstvou malty.

4. Zakotvení k boční stěně
4. Zakotvení k boční stěně (Zdroj: Xella)

5. Kotvení ke stropu

V kladení vrstev tvárnic můžete pokračovat dál až do stropu nebo plánované výšky příčky. Příčku nemusíte ke stropu klínovat, stačí použít spojku zdiva nebo montážní pěnu. Díky své štíhlosti zaberou příčky jen minimum cenné bytové plochy (k dispozici jsou tvárnice tloušťky 50, 75, 100 nebo 150 mm). Důsledné oddilatování příčky od stropu a nosných stěn vás uchrání od budoucího praskání příčky, způsobeného statickým namáháním stavby.

5. Kotvení ke stropu
5. Kotvení ke stropu (Zdroj: Xella)

6. Rozvody instalací

S pórobetonem jsou hračkou i rozvody instalací. Snadná opracovatelnost materiálu umožňuje drážkování, které je přesné a výrazně krátí čas. Pomocí jednoduchého nářadí vytvoříte ve stěně přesné drážky pro rozvody elektro, pro vodovod i kanalizaci. U YTONGu nedochází k odlamování částí tvárnic, proto při drážkování neoslabujete stěnu tolik jako u jiných materiálů. Příčky tedy mohou být tenčí než u jiného zdiva. Výhodou je také rychlost drážkování a prostupů. Jistě oceníte i minimum odpadů při celé stavbě.

6. Rozvody instalací
6. Rozvody instalací (Zdroj: Xella)

7. Omítání

Díky přesnému zdění se nemusíte bát ani omítání. Stačí nanést pětimilimetrovou sádrovou nebo vápenosádrovou omítku a stěnu vymalovat. Vysoká přesnost a rovinnost pórobetonových stěn vám při omítání i obkládání ušetří spoustu práce a materiálu. Doporučujeme zesílení namáhaných částí příčky (rohy dveří a prostupů nebo zatížené prvky) výztužnou perlinkou. V ploše příčky ale armovací síťka není nutná. Pokud chcete, aby příčka z YTONGu příznivě ovlivňovala vnitřní klima vašeho bytu, použijte difusně otevřené povrchové úpravy, jako jsou sádrové omítky. Vyvarujte se naopak přetažení příčky lepidlem s výztužnou síťkou, které stěnu zbytečně uzavře a neumožní, aby zdivo dýchalo s interiérem bytu.

7. Omítání
7. Omítání (Zdroj: Xella)

Připraveno ve spolupráci s Xella CZ, s.r.o.

Autor: Xella (text a foto)

Související k tématu