Plechový dům v Klínci

Tradice v novém – inspirace skandinávskou architekturou nebo roubenkami z Podještědí kombinující klasickou zděnou technologii suterénu zapuštěného do terénu s nízkoenergetickou montovanou stavbou systémem LindabConstruline – to je nový rodinný dům v obci Klínec na úpatí Brd. Fasáda, střešní krytina i okapový systém od švédské firmy Lindab jsou z bezúdržbového pozinkového plechu chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem. S nadsázkou lze říct, že stačí čas od času takový dům umýt wapkou nebo hadicí...

Plechový dům v Klínci

Cílem architekta plechového domu v Klínci bylo vytvořit stavbu, která by dodržela charakter okolní zástavby, ale současně na první pohled prezentovala jak svůj charakter montované stavby, tak původ technického řešení stavební technologie - Švédsko. To vedlo na, v našich podmínkách nezvyklé, promítnutí „kovového“ původu nosné konstrukce na fasádu – volbu trapézového plechu vínové barvy s bílými doplňky. Suterén přiznává „klasiku“ kontaktním zateplením i šedivou barvou „cementu“. Tradiční tak zůstává hmota stavby a její barevnost, netradiční je koncept fasády. Poněkud skryty prvnímu pohledu zůstávají moderní technologie a nízkoenergetické vlastnosti stavby.

Plechový dům v Klínci
Plechový dům v Klínci

DŮM ZA 3+3 DNY

Celá stavba od poměrně rozsáhlých zemních prací, přes nutnost provedení dvou základových desek, přes zděnou a montovanou část a vytvoření kompletního interiéru až po nastěhování, trvala 8,5 měsíce. Vlastní montovaná konstrukce vyrostla za tři dny, další tři trvalo její uzavření krovem s OSB desek a vnějšími deskami Fermacell. Přidala se okna a začaly práce v interiéru a na fasádě.

Přízemní část domu je postavena technologií montovaných staveb LindabConstruline. Ta spočívá v použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů jako hlavní nosné konstrukce, doplněné dalšími materiály pro zajištění vhodných tepelně-technických, akustických a protipožárních vlastností. Důležitá je mechanická odolnost. Nízkoenergetickým vlastnostem stavby nahrávají i další prvky a použité technologie.

DŮM ZA 3+3 DNY
DŮM ZA 3+3 DNY
DŮM ZA 3+3 DNY
DŮM ZA 3+3 DNY

PLECHOVÁ FASÁDA BEZ ÚDRŽBY

Provětrávaná fasáda je z trapézového plechu Lindab LVP20 chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem, který nevyžaduje žádnou údržbu. Životnost je vyzkoušena drsnými podmínkami Skandinávie a výrobce uvádí 50 let s patnáctiletou garancí.

STŘECHA ZE ŠVÉDSKÉ OCELI

Vzhledově atraktivní a funkčně bezkonkurenční střešní krytina – LindabSeamline s dvojitou stojatou drážkou je ve spádu 30°. Uložena je na bednění z OSB desek a od desek oddělena separační vrstvou z nepískované lepenky. Odvětrání půdního prostoru po celé délce hřebene je navázáno na provětrávací mřížky v podbití střechy a na provětrávanou mezeru ve fasádě. Kromě suchého prostředí v půdním prostoru to zajišťuje plynulé a rychlé odvádění přehřátého vzduchu z fasády mimo objekt, což přispívá k tepelné pohodě objektu v letních měsících.

Obavy z přehřívání se ukázaly jako liché. Červnové tropické teploty i letošní mrazivá zima dům prověřily a spokojenost majitelů je zřejmá.

STŘECHA ZE ŠVÉDSKÉ OCELI
STŘECHA ZE ŠVÉDSKÉ OCELI
STŘECHA ZE ŠVÉDSKÉ OCELI
STŘECHA ZE ŠVÉDSKÉ OCELI

Více informací naleznete na: www.lindab.cz

Autor: Tisková zpráva - Lindab s. r. o. (text a foto)

Související k tématu