reklama

Spolehlivý systém rozvodů a detekce úniků vody

Mezi největší hrozby spojené s provozem domů patří poruchy vodoinstalací a následné škody způsobené únikem vody. To potvrzují i statistická čísla pojišťovacích společností, jež řadí škody způsobené vodou dlouhodobě mezi nejčastější. A zdaleka nejde jen o prasklou hadičku přívodu vody k myčce nebo pračce. Obvykle voda uniká na neznámých místech, takže je porucha často zaznamenána příliš pozdě, zatímco škoda narůstá. Východiskem pro klidný provoz domu je zařazení do potrubního systému novinku, která detekuje jakýkoliv únik vody v systému.

Spolehlivý systém rozvodů a detekce úniků vody (Zdroj: REHAU)

Chytré zařízení, které ihned rozpozná únik vody

Ve skutečnosti se jedná o chytré zařízení s názvem RE.GUARD, které se instaluje na hlavní přívod vody do objektu, nebo jeho části, ihned za vodoměr. To znamená, že současně hlídá i filtr. Principem zařízení RE.GUARD je přesné měření průtoku a současně i tlaku vody ve vodovodním systému.

Využívá k tomu ultrazvukovou technologii, která neustále porovnává naměřené a předdefinované hodnoty v reálném čase. Program dokáže samostatně vyhodnotit,  zda došlo k nežádoucímu úniku vody, byť v minimálním množství, a okamžitě reagovat na situaci varující zprávou nebo uzavřením přívodu vody. Instalace je velmi snadná a jen potřebuje předdefinovat všechny varianty, které by mohly nastat.

tekoucí pračka
Tekoucí pračka nebo kapající kohoutek jsou postrach při úniku vody v domácnosti (Zdroj: REHAU)

RE.GUARD má dva provozní módy: přítomen/nepřítomen, které limitují jeho “chování“. Systém je řízen pomocí aplikace RE.GUARD, se kterou uživatel snadno nastaví parametry a mezní hodnoty pro vzorkování průtoku, času a frekvencí měření úniků apod. V podstatě jde o to nastavit režim objektu tak, aby nedocházelo k únikům, ale aby systém nezavíral přítok v běžných situacích. Proto se nastavují hodnoty jako maximální nepřerušený průtok, časový limit na odběr vody, noční režim, atd.

systém na detekci úniku vody
Inteligentní zařízení RE.GUARD, které rozpozná únik vody v domácnosti (Zdroj: REHAU)

Problém s nežádoucím únikem vody ohlídají moderní technologie

RE.GUARD pracuje s pomocí nejmodernější Z-Wave komunikační technologie, která spojuje zařízení se základnou a nainstalovanou aplikací (například na PC nebo smartphone apod.). Z-Wave technologie umožňuje instalaci RE.GUARD také ve sklepě, protože jí nevadí ani silné zdi. RE.GUARD lze ovládat i na dálku pomocí aplikace na chytrém telefonu. Jednou denně, obvykle ve 3 hodiny ráno dle výrobního nastavení (lze měnit), systém zmapuje pokles tlaku a vyhodnotí, zda nedochází k nějaké nenormální situaci. Pokud systém nedetekuje několik dní žádný odběr, nastaví se automaticky mód „nepřítomen“. RE.GUARD pohlídá spolehlivě všechny rozvody vody v objektech a zabrání tak neočekávaným haváriím. Je možné jej doplnit také přídavnými zařízeními.  Například bezdrátovým detektorem přítomnosti vody u praček nebo ve sklepích atd.

ovládání úniku vody
RE.GUARD lze pohodlně ovládat třeba přes smart phone (Zdroj: REHAU)

RE.GUARD v kombinaci se systémem rozvodů vody RAUTITAN, který je díky materiálu potrubí ze speciálního zesítěného polyetylenu maximálně spolehlivý, odolný a hygienicky nezávadný, zabezpečí spolehlivou distribuci vody do domácnosti.

www.rehau.cz

Publikováno: 11. 4. 2020, Autor: Text a foto: REHAU