reklama

Využití světlovodu při osvětlení interiéru

Přirozené denní světlo je pro náš život nepostradatelné. Do svých domů se ho snažíme dostat okny nebo střešními okny. Co ale dělat, když tímto způsobem světlo do domu nedostaneme? Řešení přináší instalace světlovodu. O tom, co to světlovod vlastně je, jak funguje a co obnáší jeho instalace si povídal Pepa Libický s Radomírem Kučerou, který ví o světlovodech snad úplně všechno.

Světlovod, přirozený zdroj světla (Zdroj: archiv FTV Prima)

Co je to světlovod?

Lidově by se dalo říct, že je to něco, co vede světlo. Světlovod je takové zařízení, které dokáže přenášet přirozené denní světlo dovnitř do domu. Princip spočívá v tom, že na střeše máme kopuli, která přenáší soustavou odrazných tubusů světlo až do interiéru.

Světlovod je vždy nutné dimenzovat podle typu prostoru a jeho světelné náročnosti. Jednotlivé světlovody se liší svou výkonností a úplně nezáleží na velikosti tubusu, ale spíše na jeho vlastnostech. Vždy je proto nutné sledovat technické parametry jak venkovní kupole, tak samotného tubusu.

tubus světlovodu
Důležitým parametrem světlovodu je odrazový materiál tubusu - nejvhodnější je polymer (Zdroj: archiv FTV Prima)

Z čeho se světlovod skládá a co ovlivňuje jeho účinnost?

Dalo by se říct, že světlovod se skládá ze tří základních částí: kupole umístěné na střeše, tubusu a interiérové krytky.

otvor do sádrokartonu
Umístění světlovodu je zapotřebí předem rozplánovat (Zdroj: archiv FTV Prima)
řezání sádrokartonu
Příprava stavebního otvoru v interiéru pro instalaci krytky světlovodu (Zdroj: archiv FTV Prima)
krytka světlovodu
Montáž interiérové krytky světlovodu (Zdroj: archiv FTV Prima)
kulatá krytka světlovodu
Pohledová část interiérové krytky světlovodu (Zdroj: archiv FTV Prima)

Kupole světlovodu – horní část světlovodu tvoří kupole. To je ta část, která je umístěná v připraveném stavebním otvoru ve střeše. Dnes se používá tzv. Fresnelova čočka – ta funguje tak, že dokáže kosit ostré úhly světla. Je to vlastně čistá optika, ale laicky řečeno ráno dokáže zachytit paprsky světla, které jsou ještě nízko a díky lomu světla je optimálně využít. A to samé platí v podvečerních hodinách.

čočka světlovodu
Ideální přenos světla do tubusu zajistí tzv. Fresnelova čočka (Zdroj: archiv FTV Prima)
fresnelova čočka
Lom světla uvnitř Fresnelovy čočky (Zdroj: archiv FTV Prima)

Tubus světlovodu – účinnost světlovodu primárně určuje použitá odrazná plocha uvnitř tubusu. Je možné využít leštěný hliník nebo stříbro. Dnes se však nejběžněji používá odrazný polymer, který má vynikající přenosové vlastnosti. Polymer má vyšší odraznost, což zvyšuje účinnost světlovodu. Světlo přenášené polymerem má také přirozenou barvu. Jeho plusem také je, že polymer nevede teplo, tudíž nedochází k nežádoucímu ohřívání interiéru.

tubus světlovodu
Tubusová soustava spojující kupoli umístěnou na střeše s interiérovou krytkou (Zdroj: archiv FTV Prima)
instalace tubusu světlovodu
Vše je potřeba důkladně spojit (Zdroj: archiv FTV Prima)

Pohledová část v interiéru – aby byl efekt přenosu světla dokonalý, tak je nutné, aby byla celá soustava v interiéru zakončena krytkou s mléčným sklem. To zajišťuje rovnoměrné rozprostření přivedeného světla a není ostré na oči. Vybírat můžeme z celé škály krytek - kulatých či hranatých. A zároveň můžeme celou soustavu doplnit o řadu doplňků.

hranatá krytka světlovodu
Hranatá interiérová krytka světlovodu opatřená mléčným sklem (Zdroj: archiv FTV Prima)

Doplňky světlovodu

Doplňků k světlovodům je celá řada. Zaměřme se na dva z nich:

Stmívač denního světla – ten zajistí, že v případě, pokud je přenášeného světla příliš, můžeme jeho intenzitu efektivně regulovat.

Klasické osvětlení – pokud by naopak například v podvečer bylo světla nedostatek, lze světlovod dovybavit klasickým zdrojem světla, to znamená nosičem pro žárovku.

světlovody
Světlovody dokáží přenést přirozené denní světlo prakticky do jakýchkoliv prostor interiéru (Zdroj: archiv FTV Prima)

Díky této důmyslné technologii dokážete přivést denní světlo prakticky do jakýchkoliv prostor v interiéru. Navíc se instalace světlovodu projeví na úspoře energií.

 

Fungování a instalace světlovodu

Publikováno: 7. 4. 2020, Autor: Andrea Drobílková (text), archiv FTV Prima (foto)