Úsporná příprava teplé vody

Zastaralé bojlery jsou velmi často zaneseny vápennými usazeninami, což je příčinou jejich nehospodárného provozu. Podstatného snížení nákladů na energii lze dosáhnou zabudováním nového bojleru.

Úsporná příprava teplé vody

Tento článek je připraven ve spolupráci s naším partnerem hobbymarketem bauMax.

Návod na instalaci nového bojleru
Návod na instalaci nového bojleru

Téměř čtvrtina energetické spotřeby v domácnosti připadá na elektrickou energii. Optimalizovat její spotřebu můžeme tehdy, budeme-li důsledně využívat možnosti úspory při vaření, chlazení, praní a především při přípravě teplé vody. Elektrický bojler spotřebuje průměrně 2 500 kWh za rok; na čtyři osoby v domácnosti se počítá se zásobníkem o objemu 200 l.

Při teplotě vody v zásobníku 60 °C – vyšší teploty nejsou hospodárné a dosahují se na úkor životnosti přístroje – máme k dispozici 330 l vody ohřáté na 40 °C. Bojlery možno koupit v rozmanitých vyhotoveních a kapacitních velikostech mezi 5 a 300 l – stěnové, vestavěné, s podstavcem a stojaté přístroje.

Dlouhé potrubí – ztráta energie

Zpravidla nejefektivnějším řešením je centrální ohřívání vody levným palivem nebo solární energií. Protože však dlouhá potrubí zapříčiňují ztrátu velkého množství energie, atraktivní a výhodnou alternativou je v takových případech necentrální elektrické zásobování teplou vodou. Přístroje na přípravu teplé vody se montují co nejblíže k odběrným místům, čímž vznikají podstatně menší tepelné ztráty.

Vlastnoruční instalace podstolového bojleru

Podstolové bojlery se hodí na podporu ohřevu vody a jsou užitečné i v odlehlejších částech domu, například na toaletě nebo v garáži. Při jejich koupi se je třeba dobře rozhodnout, zda potřebujeme podstolový model, protože malé nádrže se dají namontovat i nad armaturou a obě vyhotovení jsou si velmi podobná. Výhodou podstolových bojlerů je však možnost jejich nenápadného umístění ve skříňce pod dřezem nebo ve výklenku. Přípojná hrdla na vodu se musejí v případě podstolového bojleru nacházet na vrchní straně přístroje a z bezpečnostních důvodů je možné ho používat jen v této poloze.

Vlastnoruční instalace podstolového bojleru
Vlastnoruční instalace podstolového bojleru

V případě armatury se používá jen model, který je certifikovaný k používání pro teplovodní bojlery s otevřeným systémem. Tato vyhotovení se dají rozeznat podle třetí přívodní trubky vedoucí do armatury.

Vlastnoruční instalace podstolového bojleru
Vlastnoruční instalace podstolového bojleru

Většina výrobců rozlišuje trubky nalepením etikety modré a červené barvy.

Vlastnoruční instalace podstolového bojleru
Vlastnoruční instalace podstolového bojleru

Obě modré nálepky jsou ještě označeny šipkou, která udává příslušný směr průtoku. Trubka se šipkou ukazující směr ke směšovací baterii musí být připojená na rohový ventil na stěně, druhá trubka se spojí s přívodním hrdlem bojleru. Zůstává už jen červeně označená trubka, která slouží jako přívod teplé vody.

Na přívodních a odtokových hrdlech zásobníku vody jsou připevněny standardizované vnější závity na spojení s přesouvací maticí, případně šroubovým kuželem. Také zde jsou jednotlivé přípojky označeny jednoznačným barevným kódem. Umístíme-li bojler přímo pod armaturu, přípojky mohou být spojeny rovnou se zásobníkem teplé vody. Jednodušší je to ale s flexibilními, kovem zesílenými přívodními hadicemi různých délek.

Vlastnoruční instalace podstolového bojleru
Vlastnoruční instalace podstolového bojleru

Obrázek zobrazuje různá vyhotovení sloužící k prodloužení trubek, případně hadic armatur. K odbornému sešroubování trubek a hadic slouží spojovací objímky se závitem a těsnicím kroužkem z umělé hmoty nebo mosazi na obou stranách. Utáhneme-li při montáži šroubový kužel, těsnění se stlačí dohromady a trubka se utěsní.

Jako zkušební chod před zapnutím přístroje otevřeme rohový ventil teplé vody a naplníme zásobník. Vodovodní kohoutek znovu zavřeme a zkontrolujeme těsnění všech spojů. Když voda někde kape, pomůže jen utažení, případně nové utěsnění. Přívod elektrického proudu se vytvoří ochrannou vidlicí. Je-li podstolový bojler zapnutý (svítí kontrolka) a je předvolená teplota, po ohřevu můžeme odebrat teplou vodu.

Vlastnoruční instalace podstolového bojleru
Vlastnoruční instalace podstolového bojleru

Tip na úsporu energie

Nejjednodušším trikem je, když v noci bojler vypneme. Tak během několika hodin nebudeme mít žádné pohotovostní ztráty. Malé elektrické bojlery v noci vypneme například spínacími hodinami mezi zásuvkou a zástrčkou přístroje, vypínání větších zásobníků se vyplatí jen v případě delší nepřítomnosti. Nezapomínejme na to hlavně před plánovanou dovolenou.

Materiál a nářadí

  • bojler
  • spojovací hadice
  • směšovací armatura
  • teflonová těsnicí páska
  • kleště na vodní čerpadlo
  • ruční nástroje, střihač atd.
  • programovatelné spínací hodiny
Autor: BauMax (text a foto)

Související k tématu