Příjemné léto v podkroví? S dobrou izolací je to hračka!

Aktuální počasí sice léto připomíná jenom každý druhý týden, my ale chceme, abychom se v tomto atraktivním prostoru cítili příjemně pořád – navzdory výkyvům počasí. Jedním ze základních předpokladů, jak tento cíl efektivně splnit, je správná izolace šikmé střechy.

Jak se připravit na horké letní dny v podkroví? (Zdroj: CIUR)

Typická šikmá střecha – v našich končinách nejčastěji sedlová či valbová, skýtá poměrně dost využitelného prostoru v podkroví, které by bylo škoda nechat – v lepším případě ležet ladem, v tom horším myším.

Historicky sloužilo podkroví – zejména na venkově – jako prostor pro skladování sena, ve městě se v činžovních domech nezřídka využívalo jako prádelna či sušírna, nikoli však pro trvalé bydlení. Hlavním důvodem byly právě problematické tepelně-technické podmínky v těchto specifických prostorech, případně absence denního světla apod. S pokročilými stavebními technologiemi ruka v ruce se zvyšujícími se cenami za nemovitosti, vyvstala potřeba využívat podstřešní prostory mnohem intenzivněji – k bydlení či každodenní práci.

izolace šikmé střechy před a po
Půdní prostor PŘED a PO aplikaci foukané izolace Climatizer Plus (Zdroj: CIUR)

Základy pro dobrou izolaci šikmé střechy

Základem pro zobytnění podstřeší je kvalitní izolace šikmé střechy. Vedle hydroizolace, bez níž se ale kvalitní střecha neobejde bez ohledu na využitelnost podkroví, je v tomto případě zásadní izolace tepelná. Tu lze, v případě šikmé střechy, realizovat mnoha způsoby. My se pokusíme shrnout výhody jednoho z nich, který se jeví z mnoha ohledů jako velmi efektivní – nejen z hlediska skvělých fyzikálních parametrů, ale i vzhledem ke způsobu aplikace i vlastnímu charakteru zateplení. Jedná se o foukanou izolaci na bázi celulózy.

climatizer plus
Foukaná izolace Climatizer Plus je vyrobena z přírodních materiálů šetrných k životnímu prostředí (Zdroj: CIUR)
foukaná izolace
Foukaná izolace je typ stavební izolace, jejíž aplikace se provádí speciálním foukacím strojem (Zdroj: CIUR)

Jak již bylo řečeno, kvalitní tepelná izolace je pro pobyt v podkroví naprosto zásadní. Jedná se zejména o obranu proti přehřívání – bez níž se tento prostor stává neobyvatelným. Anebo je nutné instalovat navíc klimatizační jednotku nebo zvolit jiný způsob dochlazování. Těmto problémům se lze vyhnout díky použití foukané celulózové izolace Climatizer Plus®. Jedná se o ekologický produkt vyrobený zpracováním papírové sběrné suroviny.


Co je to foukaná izolace?

Foukaná izolace je klasická stavební izolace, která je do stavby aplikována foukáním s pomocí speciálního aplikačního stroje. Pokud s izolací Climatizer Plus zateplíte střechu nebo strop vašeho domu, můžete uspořit až 35 % nákladů za energie.


zabránění průniku tepla střechou
Foukaná izolace vyplní každé zákoutí prostoru šikmé střechy (Zdroj: CIUR)
průnik tepla střechou
Střechami běžných konstrukcí proniká v letních měsících horko, v zimních chlad (Zdroj: CIUR)

Novostavba či rekonstrukce

Zateplování podkroví při stavbě nového domu provádíme při montáži střechy. Postupujeme od vnější krytiny. Zateplování provádíme pak z vnitřní strany podkroví. Zateplování pouze mezi krokvemi (nosnými prvky krovu) je v dnešní době naprosto nedostačující. Je nutné vytvořit a počítat i s prostorem pod krokvemi tak, aby bylo provedeno dostatečné zateplení pro vyhovující „energetickou náročnost budov“.

foukaná izolace v půdním prostoru
Zateplená půda uspoří až 35 procent na vytápění (Zdroj: CIUR)

V případě rekonstrukce, opravy či pouhého dodatečného zateplení postupujeme dvěma různými způsoby. První způsob je realizace zateplení z vnější strany střechy. Řemeslník se pohybuje z vnějšku po střešní krytině a kousek po kousku (krok po kroku v krokevním poli) si odkrývá krytinu a fouká do vzniklého prostoru izolaci. Jde o metodu, která je naprosto vyhovující i pro soukromí majitelů objektu.

Při dodatečném zateplení z vnitřní strany se postupuje obdobným způsobem jako při stavbě nové střechy. Jedná se většinou o dodatečné zateplení podkrokevních částí konstrukce. I tato metoda je rychlá a především čistá. Nikde se neválí kusy izolace, vše se nafouká přímo do dutiny střešního podkroví, a to jen potřebné množství, bez odpadů.

Experti na detail

Jednou z hlavních výhod foukané izolace je možnost zaizolování detailů a prostorů, které jsou s izolacemi v rolích nebo deskách velmi pracné nebo vůbec neřešitelné. Materiál foukané celulózové izolace Climatizer Plus vyplní dokonale všechny prostory kolem dřevěných trámů, krokví a jiných nosných prvků. Foukaná izolace Climatizer Plus vyrobená z přírodních vláken tedy dokonale vyplní každou skulinu, každý detail.

izolace podkroví
Půdní prostor bezprostředně po aplikaci foukané izolace (Zdroj: CIUR)
izolace střechy
Díky systému aplikace foukáním je dokonale vyplněn celý prostor a každá skulina, což významně eliminuje vznik tepelných mostů (Zdroj: CIUR)

Ideální parametry

Další vlastnosti foukané izolace Climatizer Plus, která je vyrobena sofistikovanou metodou, jejíž základní surovina je papírový odpad, je její vysoká požární bezpečnost. Třída reakce na oheň izolace Climatizer Plus je C-s1, d0, konstrukce se zdravou foukanou izolací odolají ohni více než 60 minut. Výhodou je i odolnost izolantu vůči škůdcům, kteří mívají obvykle právě půdní prostory našich domů ve velké oblibě a v neposlední řadě i záruka výrobce, která je dlouhých 20 let. V podkroví dobře zaizolovaném foukanou izolací Climatizer Plus může tedy bez dodatečných úprav odrůst celá jedna generace.

foukaná izolace
Dokonalé zateplení půdního prostoru pomocí foukané izolace Climatizer Plus je realizováno během několika hodin (Zdroj: CIUR)
Autor: CIUR (text a foto)

Související k tématu