Co jste o vytápění plynem nevěděli

Pokud padne vaše volba na teplovodní vytápění – ať už proto, že se jedná o rekonstrukci a zbavujete se kotle na tuhá paliva, nebo o novostavbu a jeví se vám to jako nejlepší systém – budete vybírat mezi různými kotli. Nejlevnější z hlediska pořizovacích nákladů je zcela určitě elektrokotel, na pomyslném druhém konci škály pak stojí tepelné čerpadlo. Zatímco první zmiňované má naopak nejvyšší provozní náklady, tepelné čerpadlo nejnižší. Zhruba někde mezi si stojí plyn. Jak ten si vede z hlediska ekonomiky, ekologie a ostatních vlastností?

Co jste o vytápění plynem nevěděli (Zdroj: Tomegas)

Vytápění a ohřev teplé vody pomocí plynu je velmi zajímavé z hlediska pořizovacích nákladů. Potřebujete kotel – kondenzační plynový, který stojí zhruba mezi 30 000 – 40 000 Kč a funkční komín. Pokud je v blízkosti pozemku vybudovaná přípojka zemního plynu, je v podstatě hotovo. Pokud ne, a těch míst je stále více než dost, máte možnost sáhnout po propanu, který má tu výhodu, že se snadno distribuuje v kapalném stavu autocisternou. Na pozemku je pouze nutné instalovat nádrž, ve které se dostatečné množství plynu uskladní. Pořizovací cena se může vyšplhat zhruba na 50 000 Kč. „Obecně doporučujeme nádrže nekupovat, ale pronajmout si je od dodavatele. Roční cena pronájmu běžné nádrže pro vytápění rodinného domu se pohybuje zhruba kolem 2 000 Kč. V ceně je zahrnut i nezbytný servis,“ vysvětluje Pavel Tomeček mladší ze společnosti TOMEGAS. Cena kilogramu kapalného plynu se pohybuje v závislosti na těžbě ropy okolo 25 Kč a je vždy výhodnější se plynem předzásobit v létě. Velikost nádrže se pak volí podle velikosti rodinného domu tak, aby zásoba plynu vystačila na celoroční provoz. Z estetického hlediska je možné také nádrž zapustit do země.

DSC_8988
V případě vytápění plynem je absence jakýchkoliv hlukových emisí (Zdroj: Tomegas)
ISS_1696
Propan má vysokou výhřevnost – dokonce větší, než zemní plyn (Zdroj: Tomegas)

V čem plyn vyniká oproti elektřině?

Budeme-li porovnávat vytápění elektřinou a plynem, plyn bude vždy výhodnější. Velmi rámcově můžeme porovnat cenu za 1kWh, kdy se u plynu pohybujeme zhruba v rozmezí 1,2 – 2 Kč, elektřina je pak od 3,5 Kč výš. Také cena plynu je v současné době stabilnější, odvíjí se od cen ropy a od poptávky, zatímco elektřina meziročně hodně narůstá. Zemní plyn pak v porovnání s propanem vychází finančně o něco málo lépe, nezanedbatelnou výhodou propanu je ale jeho nezávislost na rozvodné síti. Být svým pánem může být ze strategického hlediska v budoucnu ještě výhodnější. Často po něm také sahají stavebníci, kteří v blízkém horizontu očekávají zbudování přípojky zemního plynu. Kondenzační kotel je univerzální, při přechodu z propanu na zemní plyn je třeba pouze vyměnit trysku. Výhodou, kterou nelze nezmínit, je při zvolení plynu nezávislost na elektrické síti. Pokud si pořídíte malý záložní zdroj, může celá otopná soustava fungovat nějakou dobu i při přerušení dodávky elektřiny.

ISS_1703
Budeme-li porovnávat vytápění elektřinou a plynem, plyn bude vždy výhodnější (Zdroj: Tomegas)
ISS_8797
Vytápění a ohřev teplé vody pomocí plynu je velmi zajímavé z hlediska pořizovacích nákladů (Zdroj: Tomegas)

Vysoká výhřevnost, ekologický provoz i bezhlučný provoz

Již zmiňovaná pořizovací cena za elektrokotel je nižší než při pořízení plynového kotle a případně i komínu. Karty se ale otočí při nákupu tepelného čerpadla, které sice ke své funkci také používá elektřinu, pomáhá si ale teplem z okolního vzduchu (hovoříme-li o nejčastější variantě tepelného čerpadla vzduch-voda). Provozní náklady tepelného čerpadla jsou nižší, než pokud vytápíte plynem, a to poměrně významně, pořizovací cena za tepelné čerpadlo je ale oproti kondenzačnímu kotli i s komínem až dvojnásobná. Výše okamžité vstupní investice tak může být třeba při stavbě nového domu rozhodujícím faktorem. „Co se zase až tak často nezmiňuje je v případě vytápění plynem absence jakýchkoliv hlukových emisí, se kterými bývá problém právě u tepelných čerpadel vzduch-voda, kde je na pozemku umístěn ventilátor,“ doplňuje Pavel Tomeček mladší.

DSC_8822
Z estetického hlediska je možné nádrž zapustit do země (Zdroj: Tomegas)

Propan má vysokou výhřevnost – dokonce větší, než zemní plyn – a jeho spalování, při kterém nevzniká prach nebo popel, patří k nejekologičtějším způsobům, který nezhoršuje kvalitu vzduchu v blízkém okolí.  Proto je propan vhodný i do chráněných krajinných oblastí. Díky ekologičnosti plynového vytápění je možné při pořizování kondenzačního kotle využít i kotlíkových dotací, což je další velmi zajímavý argument.

Více se dočtete na www.tomegas.cz.

Autor: Redakce

Související k tématu