Vybíráte okna podle třídy okenních profilů? Je to správné?

Pokud pořizujete nová okna, nechcete podcenit výběr. Mají sloužit dlouho, proto chcete to nejlepší. Podle jakých parametrů byste se měli rozhodovat? Pomůžeme vám.

Jak posuzovat a vybírat okna? (Zdroj: REHAU)

Proč zrovna my jsme béčko? Zní mi v uších klasik. Je to přece jedno, která skupina bude v áčku a která v béčku. Tak kdo tedy bude „béčko“? Přesně stejná situace nastává při třídění okenních profilů do tříd „A“ nebo „B“. Posuzovat kvalitu okna podle těchto tříd je naprosto irelevantní a vytrženo z kontextu. To je dobré mít na paměti, pokud se s tímto argumentem někdy setkáte. Zmíněné třídy, které udává norma EN 12608, pouze rozdělují okenní profily do několika kategorií podle tloušťky stěny. Ale to vůbec nevypovídá o tom, co okno umí a jak je kvalitní čili tato norma neřeší provozní vlastnosti. To řeší úplně jiná norma.

Proč vlastně tahle diskuze vznikla? Jednoduše. Před třiceti lety byla situace zcela jiná a tloušťka hrála u tehdy úzkých profilů (60 mm) a menšího počtu komor významnější roli než dnes. Technicky vzato jde o to, aby svar v rohu okna vydržel určité namáhání. To ovlivňuje jednak velikost styčných ploch, která je v dnešní době díky většímu počtu komor a větší velikosti profilu (např. 80 mm u SYNEGA nebo 86 mm u GENEO) mnohem větší než kdysi, a jednak výrobní receptura plastu. Což je přísně střežené rodinné stříbro každého z výrobců, které zásadním způsobem ovlivňuje chování profilu při mechanickém namáhání a při změně teplot nebo jeho vlastnosti z hlediska dlouhodobého působení UV-záření. Z toho vyplývá, že tloušťka stěn profilu není v dnešní době rozhodující. Je to stejné, jako kdybyste chtěli posuzovat, zda lépe pojede auto s karosérii vyrobenou z 2mm plechu nebo 3mm plechu.

Pro doplnění: pevnost svarů okenních profilů je u solidních výrobců pravidelně kontrolována pomocí destruktivní zkoušky svařených okenních vzorků, při které se zaznamenává síla v okamžiku jejich rozlomení. Minimální požadovaná síla, kterou vzorek musí splnit, se určuje výpočtem pro každý konkrétní profil. U kvalitních okenních profilů se vždy jedná o sílu v řádu několika tisíc N, což představuje zatížení několik stovek kilogramů. Kdo by ale v praxi pověsil na okno z nějakého důvodu několik metrických centů? Rezerva mezi požadovanou a skutečně naměřenou hodnotou navíc bývá v průměru 30 % k dobru, tedy směrem k vyšší bezpečnosti. Pokud se v praxi stane, že okno ve svaru skutečně praskne, na vině je vždy chyba vzniklá při výrobě – například špatně nastavené strojní vybavení nebo chybně provedený výrobní postup. Čili roli hraje lidský faktor a nikoliv tloušťka stěny profilu.

Okenní profil
Tloušťka stěn profilu není v dnešní době rozhodující (Zdroj: REHAU)
Okno
Pevnost svarů okenních profilů je u solidních výrobců pravidelně kontrolována pomocí destruktivní zkoušky (Zdroj: REHAU)

Jak tedy posuzovat a vybírat okna? Jednoznačným kritériem kvality oken je česká technická norma ČSN EN 14351-1+A2, která definuje soubor požadovaných vlastností, které musí být splněny. Například odolnost zatížení větrem, vodotěsnost, mechanická pevnost, životnost opakovaného otevírání a zavírání, odolnost proti vloupání, atd. Pro běžného investora bude asi důležitější posoudit výrobce i z jiného úhlu pohledu. Například z pohledu tradice, garancí, historie značky, technického vývoje, nebo predikovaných vlastností okna jako celku, včetně tepelně-izolačních vlastností, hlukového útlumu, udávané bezpečnostní třídy a rozměrových možností, apod.

Na závěr ještě jedno upozornění na mystifikaci spotřebitelů, které se týká tvrzení, že okna vyrobená z regenerovaného materiálu mají nižší pevnost, než okna z prvotní receptury. V dnešní době to již neplatí, je to dáno velmi vyspělou technologií třídění a opětovného zpracování použitých materiálů – díky celosvětovému trendu v této oblasti došlo k obrovskému pokroku. Kvalita takto recyklovaného PVC se řadí k nejlepším napříč průmyslem.

Informace o kvalitě oken a technických možnostech najdete také na www.rehau.cz.

Autor: REHAU, s.r.o. (text)

Související k tématu