Přemýšlíte, jak snížit náklady na bydlení? Zateplete

Pokud se vám zdá, že platíte nepřiměřeně vysoké částky za energie, zamyslete se a počítejte. Nemáte nezaizolovanou šikmou střechu a teplo může unikat? Snadná pomoc. Společnost URSA nabízí řešení a tím je tepelná izolace, která stavbu ochrání před úniky tepla, a vy navíc můžete získat další obytný prostor. Montáž je snadná, zvládne ji i šikovný kutil. Takže hurá do toho!

Zateplením střechy můžeme docílit až 30% úspor za vytápění (Zdroj: URSA)

Kdo by si nepřál snížit výdaje za energie či zamezit úniku tepla z domova? Právě střecha je často slabým místem celé budovy, kudy se ztrácí až 30 % tepla a způsobuje zbytečně vysoké náklady naší peněžence. Zateplení střechy či podkroví vám tak může výrazně pomoci a není v tom žádná věda. Společně s odborníky ze společnosti URSA se podíváme, jaké výhody zaizolování přináší, čemu se vyvarovat a jakým způsobem při zateplování postupovat.

V posledních letech se zvyšují nároky na ochranu životního prostředí a nejeden z nás jistě pocítil jejich důsledky. Ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukci, musíme uvažovat nad použitím skutečně kvalitních materiálů. „Pro nás není izolace ‚jen‘ výplň. Je to jako, když se v zimě oblékáme do svetru, kabátu a zabalíme se šálou, aby nám nebyla zima. To je potřeba dodržet i u staveb. Důsledně aplikovaná a vrstvená izolace zajistí správnou funkčnost celé konstrukce,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

Čeho chceme izolací dosáhnout?

Zateplením střechy můžeme docílit až 30 % úspor za vytápění. Naší motivací pro zateplení ale mohou být i jiné záměry, kterých chceme díky zateplení dosáhnout. Kvalitní izolování střechy nám přinese:

 • ochranu konstrukce před vnějšími vlivy – s tou nám pomůže především střešní krytina s hydroizolací, která chrání konstrukci před vodou
 • odvětrání konstrukce – díky čemuž se efektivně zbavujeme přebytkové vlhkosti obvykle pomocí větrané vzduchové mezery
 • ochranu před ztrátou tepla – použití kvalitní tepelné izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL zamezí zbytečnému plýtvání energiemi
 • zateplením podkroví navíc může vzniknout i další obytný prostor

Nejčastější chyby při zateplování šikmé střechy

Při zateplování střechy je důležité se vyhnout chybám, které by mohly úspěch našeho snažení zmařit. „Chyby nastávají už během plánovací fáze. Myslete na dostatečnou tloušťku materiálu a správně navržené detaily. Předejdete tak mnohým problémům, např. vzniku plísní,“ upozorňuje Vojancová. Vybírejte kvalitní materiál, který je dostatečně pružný, aby nevypadával z konstrukce. V rámci zateplení je pak třeba si dát pozor i na parotěsnící vrstvu. Ta by měla být provedena precizně a těsně. „I malé netěsnosti v parotěsnící vrstvě mohou vést ke kondenzaci v konstrukci a v hodně nepříznivém případě až k její degradaci,“ dodává architektka.

Schéma zateplení
Při zateplování střechy je důležité se vyhnout chybám (Zdroj: URSA)

Kutilové, řemeslníci, stavaři, pojďme do toho!

Předtím, než začnete s izolací, zjistěte si maximum informací o stávajícím stavu konstrukce. Na zateplení budovy vždy musíte nahlížet z komplexního hlediska.

Ukážeme si postup aplikace izolace URSA PUREONE SF 31 do šikmé střechy:

 1. roli minerální izolace si připravíme k aplikačnímu místu a umístíme na vodorovnou a dostatečně velkou plochu
 2. v místě ukončení návinu role nařízneme fólii v celé její délce a necháme ji, aby se sama rozvinula
 3. po vybalení z folie ji necháme 5 minut volně ležet v prostoru a poté ji natřeseme, aby dosáhla své nominální tloušťky
 4. změříme si šířku krokví a přičteme k ní 1 cm, aby byla zajištěna lepší fixace izolace mezi krokvemi
 5. odřízneme naměřenou část, řez provádíme podél přítlačné lišty speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace
 6. připravenou izolaci postupně vkládáme lehkým vtlačením po obou stranách její výšky, až zaplníme krokvové pole
 7. po dokončení izolace mezi krokvemi si přichystáme konstrukci, do které budeme vkládat druhou vrstvu minerální izolace
 8. nakonec instalujeme parotěsnící vrstvu
Druhá vrstva
Vybírejte kvalitní materiál, který je dostatečně pružný, aby nevypadával z konstrukce (Zdroj: URSA)

Postup se může lišit podle toho, zda byla ještě před začátkem zateplování aplikována difuzní fólie a hydroizolace.

Máte pod čepicí? Mějte i pod střechou!

Zateplení střechy může probíhat dvěma způsoby: shora a zdola. Ale pouze způsob zateplení zdola je vhodný pro domácí kutily a zateplení svépomocí. Není na něm totiž nic složitého a nemusíme manipulovat s těžkými konstrukčními elementy. Navíc můžeme zateplovat i v zimním, chladném počasí, a tak je jen na nás, kdy si na aplikaci izolace uděláme čas. A to nejlepší nakonec – jedná se o nízkonákladovou variantu a standardní osvědčenou metodu, takže není na co čekat!

Autor: URSA (text, foto), Depositphotos (foto)

Související k tématu