Jak na montáž radiátoru – postup na příkladu RADIK PLAN VK

Instalace nového radiátoru nebo výměna původního, nemusí být nijak složitou záležitostí. Vzhledem k tomu, že realizační práce nezaberou mnoho času, můžete přistoupit k výměně radiátoru v kterémkoliv ročním období. Před začátkem topné sezóny během léta je to ale jistě vhodnější.

Jak na montáž radiátoru – postup na příkladu RADIK PLAN VK (Zdroj: Korado)

Vždy je však dobré a někdy i nutné konzultovat výměnu radiátorů se Společenstvím vlastníků jednotek, družstvem či provozovatelem kotelny.

Postup montáže na stěnu u horizontálních deskových radiátorů je prakticky obdobný, ať se jedná o značku KORADO nebo jiné. Následující postup lze tedy aplikovat přibližně stejně na jakýkoliv jiný radiátor.

Ač se to zdá jako maličkost, praktickou funkci plní u radiátorů KORADO i obal radiátoru. Nerozbalujte tedy celé těleso, ale následujte instrukce. Vyplatí se to. Obal všech otopných těles KORADO je totiž koncipován tak, že plní nejen svoji ochrannou funkci při skladování, dopravě a manipulaci, ale také při jejich montáži a po montáži. Obal se totiž odstraní až po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací. Radiátor je tak chráněn proti poškození či poškrábání laku.

Perforace obalu
Před montáží radiátoru provedeme perforaci obalu (Zdroj: Korado)
Obal radiátoru
Ač se to zdá jako maličkost, praktickou funkci plní u radiátorů KORADO i obal radiátoru (Zdroj: Korado)

Před montáží radiátoru provedeme perforaci obalu jen v místech upevňovacích a připojovacích bodů a měřením zjistíme polohu upevňovacích příchytek radiátoru ve vtahu k připojovací armatuře. Polohu příchytek na radiátoru lze rovněž zjistit z vloženého technického listu, který je součástí balení každého radiátoru. Nebo pro zjednodušení montáže všech radiátorů se spodním připojením můžeme použít montážní šablonu, která nahradí samotný radiátor, který následně můžeme instalovat až do hotového interiéru.

Měření radiátoru
Měřením zjistíme polohu upevňovacích příchytek radiátoru (Zdroj: Korado)
Měření radiátoru
Měřením zjistíme polohu upevňovacích příchytek radiátoru (Zdroj: Korado)

Na základě zjištěných hodnot označíme místa pro montáž upevňovacích konzol a provedeme vyvrtání otvorů.

Místa pro montáž
Na základě zjištěných hodnot označíme místa pro montáž (Zdroj: Korado)
Vodováha
Vodováhou zkontrolujeme rovinu (Zdroj: Korado)

Do takto připravených otvorů nainstalujeme upevňovací konzoly a provedeme zkušební zavěšení radiátoru, z kterého zjistíme potřebnou délku připojovacího potrubí.

Vyvrtání otvorů
Provedeme vyvrtání otvorů (Zdroj: Korado)
Upevňovací konzoly
Do takto připravených otvorů nainstalujeme upevňovací konzoly (Zdroj: Korado)
Upevnění
Upevníme pomocí stranového klíče (Zdroj: Korado)
Příchytky
Nasadíme příchytky (Zdroj: Korado)

Radiátor sejmeme a provedeme montáž připojovací armatury na připojovací potrubí.

Ověříme rovinu
Opět ověříme dokonalou rovinu (Zdroj: Korado)
Zkušební zavěšení
Provedeme zkušební zavěšení radiátoru (Zdroj: Korado)

Následuje finální usazení radiátoru na připravené konzoly a jeho připojení k připojovací armatuře. I s obalem lze provést zkoušku těsnosti, tlakovou i topnou zkoušku. Obal sejmeme, až nebude hrozit znečištění nebo poškození radiátoru.

Montáž připojovací armatury
Provedeme montáž připojovací armatury na připojovací potrubí (Zdroj: Korado)
Závitové matice
Na trubky nasadíme závitové matice (Zdroj: Korado)

Konečné nastavení regulačního ventilu pod termostatickou hlavicí provedeme dle projektu otopné soustavy, popřípadě konzultujeme s odborníkem.

Připojovací prvky
Dokončíme připojovací prvky armatury (Zdroj: Korado)
Autor: Korado (text a foto)

Související k tématu