reklama

Když vytopíme sousedy, je to hotová katastrofa. Co v takovém případě udělat?

Havárií vodovodního potrubí nebo přívodu k pračce, dřezu či myčce nádobí se můžeme vytopit sami, v bytových domech bývá situace o to vážnější, že voda zatéká do nižších pater, kde nadělá i značné škody. Jak postupovat v případě, že vytopíme sousedy?

Spadlá omítka stropu z důvodu vytopení (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

V případě vytopení sousedů nastává hlavně problém ten, že škody v bytě, kde k havárii došlo, bývají obecně menšího rozsahu než u sousedů, jimž často poškodí voda omítky, vybavení bytu nebo dokonce elektroinstalaci.

Jednoznačně nejčastějším problémem je prasklá přívodní hadice k pračce či myčce nádobí. Vodovodní baterie u kuchyňského dřezu nebo umyvadla v koupelně mají přívod zesílený, tak je zde riziko havárie menší. Často se ale setkáte s tím, že k vytopení sousedů dojde tehdy, pokud někdo pustí pračku a odejde například na nákup. V případě, že není výpustná hadice dokonale upevněna, tedy často zavěšena na rohu vany nebo umyvadla, při spuštění výpustného čerpadla se tlakem hadice vymrští a spadne na zem, takže veškerá voda teče na podlahu. Dochází k rychlému rozlití vody na ploše a mezerami zatéká mezi panely a zdivo, kudy pak proteče níže a dochází k poškození u sousedů, kteří bydlí níže než vy.

Voda u sousedů
Vytopit sousedy je problém, zvláště když voda způsobí rozsáhlejší škody (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

V případě nahlášení problému některým ze sousedů, tedy pokud nezjistíte únik vody přímo sami, je nutné co nejdříve uzavřít přívod. Pokud voda teče do elektroinstalace, je zapotřebí vypnout přívod elektřiny ještě před uzavřením vody. Dále je zapotřebí řádně nafotit poškození u vás v bytě a pokračovat k sousedům, zároveň je nutné sousedům co nejdříve nutné zajistit náhradu škod. Tu provedete buď svépomocně, jako je výmalba a drobné opravy poškození na omítkách, případně je možné zaplatit řemeslníka.

Malování bytu
Výmalba po vytopení je jedna z činností, kterou vytopeným lidem pod námi můžeme provést svépomocí (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Problém může ale nastat v případě nevhodně nastavené nebo zastaralé pojistné smlouvy, která nekryje všechna rizika v rámci pojištění domácnosti.

Může také dojít ke stavu, kdy pojištění budete mít uzavřené a aktualizované, ale pojišťovna odmítne plnit z důvodu, že jste nezpůsobili havárii svým jednáním. Třeba pokud protéká přívodní hadice k myčce nádobí u nové kuchyňské linky, pak právě zde může být problematické událost vyřešit. Pak je jediným možným způsobem škodu v celém rozsahu vymáhat na dodavateli, avšak ne vždy se to setká s úspěchem. Každopádně vždy řádně nahlaste pojišťovně celý rozsah vzniklých škod, záznam je nutný i pro případ právního řešení.

Porucha bojleru
Vytopit sousedy může i váš bojler na ohřev vody (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Vždy před uzavřením pojištění si důkladně přečtete pojistné podmínky a v případě nevhodného nastavení se nebojte takové uzavření odmítnout. Je nutné, aby pojištění krylo co nejvíce rizik i za předpokladu, že bude dražší, ale vyplatí se. Sousedi bývají tolerantní, proto se vždy snažte dohodnout o operativním odstranění škod podle vzájemných dohod a časových možností. Pokud se řešení problému odehraje za klidné nálady, je uzavření celé události často spojeno s navázáním dobrých vztahů mezi lidmi. Nikdy se nesnažte řešit vytopení sousedům zkratovým jednáním s přemírou stresu, který na nikoho nepůsobí dobře.

Jak správně připojit pračku

Publikováno: 31. 7. 2021, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto) , Profil autora: Radoslav Ptáček