reklama

Jak zachytávat dešťovou vodu, aniž by došlo k přetékání sudu či nádrže

V létě se často potýkáme s vyššími teplotami a nedostatkem srážek. Pokud tedy srážky přijdou, bývají velmi vydatné. Abychom podpořili úrodu a růst rostlin na své zahrádce, je zapotřebí využít co nejvíce zdrojů, které nám příroda nabízí. Jakými způsoby lze zachytit vodu do nádob bez jejich přetékání?

Odvod vody z okapu pomocí odbočky do keramické nádoby (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Kromě posledních dvou let byly minulé roky velmi suché, a když se objevil déšť, byl velice vydatný, vláha se nedostala do půdy a stekla po jejím povrchu. V těchto suchých letech může být běžným jevem obecní zákaz používat vodu z vodovodního řadu, což znamená často problém pro celou zahradu. Bez vláhy neudržíte vegetaci v dobré kondici. Proto je nutné připravit se na takovéto roky a důsledně se zařídit i pro případ takových potíží. 

Sud
Přetékání nádob na dešťovou vodu lze účinně zabránit (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

U nových domů, které jsou ve výstavbě, počítá projekt často s vybudováním vsakovací jímky nebo podzemní nádrže. Vsakovací jímka spočívá v tom, že je pod zem do šachty odváděna dešťová voda, která se zde i vsakuje do podloží. Avšak tuto vodu můžete využít nejen na zalévání, ale i například pro splachování toalety nebo jiné aktivity venku, jako je použití tlakové myčky nebo napuštění bazénu pro letní osvěžení.

Jímka
Vsakovací zařízení pro novostavby (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pro zachytávání dešťové vody je možné využít například sudy z plastu nebo kovu, do kterých je vyveden svod z okapů. Může to být ale i kameninová nebo betonová nádoba. O všech typech nádob pro zachytávání vody se dozvíte v našem dalším článku. Přetékání lze zabránit pořízením několika nádob, které jsou spojeny trubkami a jakmile se naplní jeden sud, další voda teče do druhého, čímž nádoby nepřetékají a nevznikají tak případné škody. Čím je nádoba větší, tím je větší problém vyřešit její umístění tak, aby to působilo esteticky.

Instalace hadice
Montáž odvaděče dešťové vody na okap se zaústěním do sběrné nádoby (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pokud nemáte vybudovaný svod dešťové vody do kanalizace a chcete vodu zachytávat, lze to vyřešit zkrácením odpadové roury z okapu a instalací chrliče. Přečtěte si, jak to.

Odvaděč vody s hadicí je novinka na tuzemském trhu, který funguje jako odbočka na svod, ale je zapotřebí dodržet spád zhruba 3 cm na 1 m délky hadice. U nádob, kam je složité dostat konev nebo kbelík, je vhodné pořídit provedení s výpustným ventilem, který je na spodku nádoby. Podzemní nádrže se pak spoléhají na čerpadlo, které vláhu dopravuje na místo určení přes potrubí.

Podívejte se, jak na samozavlažování záhonu:

TIP

Nádoba na dešťovou vodu se může stát designovým prvkem vaší zahrady. Podívejte se, jak opláštit zahradní sud a udělat z něj hezkou dekoraci pro sběr dešťové vody. 

Publikováno: 20. 8. 2021, Autor: Radoslav Ptáček (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto) , Profil autora: Radoslav Ptáček