reklama

Na co si dát pozor, když zateplujeme svépomocí aneb Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme

Správným zateplením budov můžeme dosáhnout až 80% úspory energie. A nejen to! Díky izolaci lze zlepšit i akustické podmínky uvnitř budovy. Jak správně zateplit svépomocí a na co si dát pozor, nám vysvětlí architektka společnosti URSA Tereza Vojancová.

Vyvarujte se chyb při zateplování (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Naprostým základem před samotným zateplováním je příprava a zjištění co nejvíce dostupných informací o současném stavu konstrukce. „Pokud jste se rozhodli zateplit svůj dům či byt svépomocí a zvažujete pouze rekonstrukci části objektu, přemýšlejte nad ním jako nad celkem, komplexně. Je důležité, aby byla skladba zateplení správně navržena a aby měla dostatečnou tloušťku,“ upozorňuje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

Na co si dát pozor?

Fasáda:

Pokud se chystáme na zateplení vnější obálky domu, rozlišujeme, zda se jedná o provětrávanou fasádu nebo soklovou část fasády.

Provětrávané fasády jsou s oblibou používané u moderních staveb. Právě možná proto, že při jejich aplikaci nemusíme dbát tolik na úpravu podkladu stěny. Pokud je izolace vkládána do dřevěného roštu, hodí se všechny materiály URSA GLASSWOOL s lambdou nižší než 0,038. Z exteriéru je pak třeba izolaci překrýt pojistnou hydroizolací. Další variantou je použití izolací, které jsou vhodné pro kotvení talířovými hmoždinkami. Dřevěný rošt tím pádem není potřeba. Pro tuto aplikaci jsou pak vhodné materiály URSA FDP 2/V-S, URSA FDP 32/V-S, URSA KDP 2/V nebo URSA KDP 32/V.

Výhody provětrávaných zateplovacích systémů s minerální izolací URSA:

  • minimalizace úniku tepla
  • ochrana proti přehřívání
  • eliminace kondenzace vlhkosti v nosné konstrukci
  • akustický komfort
  • zajištění požární bezpečnosti
  • prodloužení životnosti nosné konstrukce
  • aplikace je možná i v extrémních venkovních podmínkách

U soklové části fasády dbáme na vhodně upravený podklad stěny. Ten musí být zcela očištěný a bez vad, jako jsou například trhliny. Na ni pak vybíráme vhodnou izolaci, která je odolná proti srážkové vodě, sněhu apod. Vhodnými materiály jsou desky z extrudovaného polystyrenu se značením „PZ“ a „I“, jakou jsou URSA XPS N-III-PZ-I a URSA N-III-PZ-I TWINS. „PZ“ totiž ukazuje to, že má materiál povrch opatřený tzv. vaflovou strukturou pro zajištění lepší přilnavosti omítky a “I“ pak značí rovnou hranu, která se používá v případě izolace fasády. V případě, že je materiál navíc označen slovem „TWINS“ jedná se o izolaci s vyšší tloušťkou, a to 140 až 240 mm. Tyto polystyrenové desky vyhovují i nejnovějším požadavkům pro energeticky úsporné budovy.

Půda
Izolace vkládaná do dřevěného roštu (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Nepochozí půda (půda shora):

Zateplení nevytápěné půdy shora pomocí minerální izolace na bázi skla URSA je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak zabránit úniku tepla z interiéru. Abychom k tomu dospěli, je nejprve nutné pod izolaci vložit parotěsnou zábranu (pokud již není v podhledu pod stropem) a teprve poté zajistit její ideální napojení nejen mezi s sebou, ale i k okolním konstrukcím, aby byla zajištěna její těsnost. Na izolaci nepochozí půdy je vhodné použít materiál URSA DF 38, jejíž minimální tloušťka by měla být 200 mm, ideálně však až 400 mm.

Šikmá střecha:

Izolace střechy se nejčastěji provádí mezi krokvemi, pod krokvemi a v instalační mezeře. Mezi a pod krokvemi využíváme minerální izolaci URSA GLASSWOOL, která je pružná a snadno se mezi krokve vměstná. K naměřenému rozměru mezi krokvemi připočteme ještě 1 cm, díky kterému bude izolace snadno držet. V instalační předstěně (mezeře) je možné využít i izolační desky URSA TWP 1. V každém případě se snažíme vyvarovat vzniku tepelných mostů, které by mohly zkazit celou naši práci.

Nepodceňujte tloušťku zateplení
Nepodceňujte tloušťku zateplení (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Příčky:

Izolaci příček je důležité nepodcenit, ať už kvůli únikům tepla, tak i z důvodu tlumení hluku mezi jednotlivými místnostmi. U izolace v příčkách je důležité vyměřit její velikost tak, aby v konstrukci držela na svém místě – mezerami by se snáze šířil hluk. Samozřejmostí je důkladný výběr kvalitního materiálu, jako je například URSA TWP 1.

Co je to ten tepelný most?

Tepelný most je jev, ke kterému dochází vlivem snížení tloušťky či úplnou absencí izolační vrstvy. „Tímto místem snáz prochází tepelná energie a dochází k energetickým ztrátám, což má negativní vliv na energetickou bilanci domu,“ vysvětluje architektka Vojancová a pokračuje: „Navíc má místo tepelného mostu v interiéru zpravidla nižší povrchovou teplotu a z toho důvodu může při poklesu povrchové vnitřní teploty pod hodnotu rosného bodu docházet ke kondenzacím, vzniku plísní a v extrémním případě až degradaci konstrukce.“

V každém domě či bytě však existují místa, která jsou kritická pro vznik tepelného mostu. Abychom jim zabránili, musíme si na ně dát velký pozor. „Nejkritičtější jsou body, kde může energie unikat do více směrů. K nim patří například roh místnosti ve styku s podlahou v přízemí. Důležitá jsou také místa různých napojení, kde je nutné pohlídat, aby se neobjevovaly netěsnosti,“ upozorňuje Tereza Vojancová.

Pureone
Izolace jsou vyrobeny z 90% z obnovitelných zdrojů (Zdroj: URSA CZ s.r.o.)

Dbáme na vlastnosti materiálů

Při výběru materiálů je důležité dbát na jejich vlastnosti, estetické, ale i ekologické hledisko a finanční možnosti. Důležitá je i pružnost izolace, díky které dobře drží v konstrukci – což dokáže URSA GLASSWOOL na jedničku. Nicméně i zde je důležité dbát na precizní provedení – jednou z častých chyb je stlačení minerální izolace vkládané do roštu na nižší tloušťku, čímž se snižuje její izolační schopnost.

Pro každého budou priority daných materiálů individuální. Je však vhodné porovnat životní cyklus jednotlivých výrobků z hlediska jeho působení na životní prostředí, a to již od těžby nerostných surovin, dopravy, výroby, používání, a nakonec i zpracování odpadu. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů a jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla, více jak 20 % pak písek.

Publikováno: před týdnem, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce