reklama

Instalace tepelného čerpadla svépomocí aneb Nebojte se opravdové výzvy

Instalace tepelného čerpadla svépomocí je opravdová výzva pro každého, kdo chce být nezávislý na dodavatelích energií a chce být připraven do budoucna. Kolísající ceny energií a nejistota na trhu jsou jistě dostatečným argumentem, proč se do takové práce vůbec pustit.

i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Jak nainstalovat tepelné čerpadlo svépomocí? (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Instalace tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které čerpá energii z jednoho místa do jiného. Například při pořízení fotovoltaických panelů čerpá sluneční energii, kterou přemění na světlo či teplo. Návratnost investice do tepelného čerpadla je během prvních pěti až deseti let. V České republice je pořízení tepelného čerpadla jako ekologického zdroje tepla podporováno v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám.

Za normálních okolností se nejprve připraví venku před domem prostor, kam budeme tepelné čerpadlo usazovat. Ideální je srovnat terén, odebrat svrchní vrstvu, vybetonovat nebo vylít patky a okolí upravit. 

My ale začneme z druhé strany a nejprve připravíme místo v interiéru. Potřebujeme prostor, kam budeme instalovat vnitřní zařízení tepelného čerpadla. Pokud máme technickou místnost, máme vcelku vyhráno. Může se ale stát, že technická místnost není a potom budeme hledat a pátrat po vhodném místě. Naše volba padla na koupelnu, kde využijeme starou litinovou a nepoužívanou vanu.

Nebudeme vanu složitě a zdlouhavě vybourávat, ale využijeme ji jako podstavec, na který bude potřeba usadit dřevěné fošny a ty zakrýt OSB deskami a vytvořit jakési pódium. Abychom v koupelně neukazovali OSB desky, překryjeme je rigidní podlahou.

Rigidní podlaha je tuhá, nepoddajná a tvarově stálá. Základem rigidních podlah je minerální nebo kamenné jádro, na kterém je nanesena pohledová vrstva, která může být z různých materiálů (vinyl, dřevo). Rigidní podlahy jsou proto velmi odolné, tvarově stálé, odolávají vlhkosti a změnám teplot.

Na toto pódium usadíme bojler a akumulaci. Výhodou je, že vana je funkční, tudíž má odtok a přívod vody. Začneme tím, že si změřím vanu po délce i našíř, abychom věděli, jak dlouhé fošny budeme řezat.

Základem je dobře si změřit vanu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Základem je dobře si změřit vanu

Na řezání fošen použijeme okružní pilu, ale na rovné odříznutí OSB desky bychom měli využít pilu ponornou, která oproti ostatním pilám uřízne potřebný materiál téměř bez otřepu a samozřejmě rovně. OSB desky budeme potřebovat dvě kvůli vyšší zátěži. 

Na rozdíl od běžné okružní pily je ponorná pila, jak už název vypovídá, schopna pracovat s plynule nastavitelnou hloubkou řezu. Díky tomu můžete začít řez na kterémkoliv místě desky, můžete do ní bez problémů vyříznout otvor (ideální pro otvory pro umyvadlo či varnou desku), můžete bez problémů vyříznout parketu bez poškození povrchu pod ní atd.

Ve spojení s vodicí lištou potom dosáhnete přesného rovného řezu bez otřepů, můžete řezat pod přesnými úhly, můžete perfektně zarovnávat okraje, můžete zkracovat dveře, můžete rýhovat desky a podobně. Ponornou pilu můžete samozřejmě používat i bez vodicí lišty jako úplně běžnou ruční okružní pilu. 

Ponorná pila zajistí bezvadný řez do roviny a bez otřepů
Ponorná pila zajistí bezvadný řez do roviny a bez otřepů (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Na výrobu pódia pro bojler použijeme OSB desky
Na výrobu pódia pro bojler použijeme OSB desky (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Fošny do vany není potřeba nijak ukotvovat, konstrukce s OSB deskami bude konstruována tak, aby byla pevně zaklíněná ve výklenku, kde je vana usazená. Spojíme pouze fošny a OSB desky konstrukčními vruty. Při zašroubovávání vrutů máme na paměti, že vruty nešroubujeme v jedné rovině, ale spíš "cik cak". Druhou OSB desku usadíme na tu první a opět ukotvíme konstrukčními vruty.

Na desky pak položíme rigidní podlahu. Spojení je jednoduché, jednotlivé dílce se zaklesnou do sebe a doklepnou do roviny gumovou paličkou. Dílce je možné odlamovacím nožem zakrátit podle potřeby.

Na OSB desky položíme rigidní podlahu
Na OSB desky položíme rigidní podlahu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Na hotové pódium můžeme usadit bojler
Na hotové pódium můžeme usadit bojler (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Kompletace fitinků

Tvarovky a fitinky jsou důležitými prvky pro spojování trubek a zároveň jsou nepostradatelné i při napojování dalších zařízení pro rozvod vody, plynu anebo topení. Jsou to různé vsuvky, prodloužení, redukce a kolena.

Stavebnice solární elektrárny prémiové značky SOLAX. Součástí balíčku jsou i detailní video návody pro snadnou instalaci a ZDARMA podání žádosti pro dotaci NZÚ a podání žádosti o připojení do sítě. Obsahuje všechny potřebné komponenty včetně kompletního systému pro umístění panelů na šikmou střechu. Pro úspěšnou montáž chybí pouze šikovné ruce a propojovací kabely běžně dostupné v každém hobbymarketu.

Akumulace

Tu zkompletujeme jako první, abychom jí následně mohli usadit do kouta. Začneme tedy na zadní straně, na kterou bychom se potom už nedostali. Výhodou je, že při zakoupení akumulace, bojleru i tepelného čerpadla obdržíte do výrobce podrobný a přehledný návod, jak tyto komponenty sestavit a zkompletovat.

Na zadní části akumulace je otvor, který slouží jako jímka. Sem zasuneme měděnou trubičku se závitem, která slouží jako jakási sonda na čidlo. Aby závit sondy dobře držel v jímacím otvoru, jemně ho oškrábeme plátkem pilky na železo a do závitu aplikujeme těsnicí vlákno. Podle návodu se dozvíme, že na půlcoulový závit dáváme 6-8 otoček vlákna. Takto připravenou sondu našroubujeme do jímacího otvoru a dotáhneme stranovým klíčem.

Těsnicí pásku nesmíme zapomenout
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Těsnicí pásku nesmíme zapomenout

Dále musíme vytvořit sestavu vpusti nebo výpusti. Vezmeme tedy redukci, kterou našroubujeme na kulový ventil. Z druhé strany kulového ventilu našroubujeme vsuvku. Opět nezapomeneme všechny závity na sestavách oškrábat plátkem a zajistit těsnicím vláknem. Na utažení sestavy použijte kleště sikovky, protože u coulové trubky je průměr klíče cca 36 mm a takový doma asi najdete jen stěží. Utahování sikovkami provádějte opatrně, abyste si zuby kleští matice nepoškodili.

Důležité je správně podle návodu zkompletovat všechny sestavy
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Důležité je správně podle návodu zkompletovat všechny sestavy

Před našroubováním sestavy do akumulace si musíme ještě zkontrolovat, zda jde otočit ventilem. Ventil je nastavitelný, takže pokud nám na otevření ventilu nezbývá místo, můžeme jej vyšroubovat a nasadit na druhou stranu. Tímto způsobem zkompletujeme všechny sestavy nejen k akumulaci, ale také k bojleru.

Dále nás bude čekat proražení zdi, kudy budeme k venkovnímu tepelnému čerpadlu táhnout trubky. Na proražení použijeme vrtačku s dlouhým vrtákem. 

Montáž tepelného čerpadla

Jak jsme si řekli, máme již pro tepelné čerpadlo připravený podklad (buď vybetonované plato, nebo zabetonované patky). Odměříme si trubky, které povedou od čerpadla k domu, vyznačíme si místo, kudy budeme trubky vést skrz zeď, a můžeme se pustit do vrtání. Kromě dvou otvorů pro trubky budeme potřebovat i třetí na rozvod elektrických kabelů.

Při vrtání zdi domu bude potřeba opravdu dlouhý vrták
Při vrtání zdi domu bude potřeba opravdu dlouhý vrták (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Vyvrtáme tři otvory pro trubky a elektrické kabely
Vyvrtáme tři otvory pro trubky a elektrické kabely (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pokud nám tepelné čerpadlo bude zasahovat třeba do plotu a jinde není vhodné místo, musíme část plotu obětovat moderní technice. To bude obnášet vyříznutí části plotu a také odstranění betonového soklu pod plotem. Zde nám pomůže bruska s diamantovým kotoučem. Odstraňování soklu nebude úplně v rovině, proto bude následně ještě potřeba vytvořit přijatelnou rovinu.

Na broušení použijeme diamantový brusný kotouč. Na vyrovnané místo soklu nainstalujeme kousek okapnice. Oplechování je důležité, aby se potom pod čerpadlem nehromadila voda.

Protože bude čerpadlo zasahovat až do plotu, část plotu odstraníme
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Protože bude čerpadlo zasahovat až do plotu, část plotu odstraníme

Čerpadlo budeme usazovat na připravené patky. Ty si předvrtáme a budeme také muset pod čerpadlo usadit silentbloky. Silentbloky pomocí pružin a pružných elementů spolehlivě omezují kmitání, které vytvářejí stroje chvěním nebo otřesy. Toto kmitání silentblok následně přenáší do okolí.

Tepelné čerpadlo se usadí na speciální trny, na které rovněž navlékneme silentbloky. Do předvrtaných otvorů usadíme hmoždinky a do nich potom přijdou trny. Na trny silentbloky, na silentbloky tepelné čerpadlo a celou tuto sestavu zajistíme podložkami a maticemi.

Konečné připojení

K tepelnému čerpadlu opět podle návodu připojíme nejprve vstupní i výstupní sestavy. Dále pak budeme instalovat trubky. Aby nám trubky neklinkaly jen tak v povětří, nebo jsme je nemuseli složitě ukotvovat, vyhloubíme v zemi směrem od čerpadla k domu výkop, do nějž uložíme obyčejné odpadní potrubí opatřené na obou koncích kolínky. Potrubí potom zasypeme zeminou. Potrubí poslouží k protažení nejen obou trubek, ale i elektrických kabelů a vše bude bezvadně chráněno před vlhkem i střídavými teplotami okolí.

Pro nařezání trubek použijeme řezač tenkostěnných trubek, nastavitelný pro průměry 3 - 32 mm, který je vhodný pro plastové, měděné i PEX-AL-PEX trubky.

Na domě pak stejným způsobem poslouží široké plastové lišty coby chrániče. Ideální rovněž bude, pokud trubky obalíme izolačním molitanem.

Akumulaci a bojler spojíme spojovací trubicí. Zde není potřeba používat těsnicí vlákno, protože pod převlečnou matkou je již od výrobce usazené těsnění. Použijeme ale tzv. vodní vazelínu na dokonalé utěsnění spoje.

Nakonec všechny komponenty propojíme mezi sebou
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nakonec všechny komponenty propojíme mezi sebou

Bojler a akumulaci potom napojíme na přívod studené a teplé vody a vytvoříme výstupy na odvod kondenzátu a odpad. Spojování systému mezi sebou provedeme pomocí nerezových vlnovců, na jejichž konce navlékneme matice. 

Na úplný závěr si pak necháme zapojení elektrických kabelů do rozvaděče a do sítě. Zde opět apelujeme na vaši bezpečnost. Pokud nejste elektrikáři a nemáte potřebné osvědčení, požádejte o zapojení kabeláže raději zkušeného řemeslníka. Kromě zapojení rozvaděče totiž bude potřeba zapojit i centrální řídicí jednotku a upřímně, laik by mohl napáchat víc škody než užitku. 

Na závěr bude potřeba zapojit řídicí jednotku
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Na závěr bude potřeba zapojit řídicí jednotku

Instalace tepelného čerpadla svépomocí je opravdová výzva pro opravdové machry. Pusťte se do ní také a bude mít oprávněný pocit, že jste kutilové roku.

Zdroj informací: pořad Libovky Pepy Libického; barlinek.cz; Pompier s.r.o.; LEVIOR s.r.o.; GARLAND distributor s.r.o.

Publikováno: 16. 1. 2023, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto), Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.