reklama

Máte už hotovou revizi plynového kotle?

Revize kotlů, a to nejen plynových, je povinná ze zákona pro každého uživatele tohoto zařízení. Je na něm, kdy si revizi nechá provést. Každý majitel kotle nese zodpovědnost za své zařízení, a pokud mu není lhostejná vlastní bezpečnost i bezpečnost celého okolí, nebude váhat a každoročně buď před topnou sezónou, nebo po jejím skončení si objedná revizního technika, který provede celkovou kontrolu a údržbu kotle.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Revize plynového kotle je povinností každého majitele takového zařízení (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Revize plynového kotle

Právě teď je nejvyšší čas pozvat si profesionály – revizní techniky, kteří se vašemu kotli podívají pěkně do útrob a odhalí případné závady. Pokud si ale na revize a servis vzpomenete až těsně před příchodem zimního období, můžete mít docela problém. Sladit termín s techniky, kteří jsou v tomto období extrémně zaneprázdněni, se vám totiž už vůbec nemusí podařit. V případě zjištění závad vám navíc nezbude moc času na to, abyste je vyřešili včas.

Možná nad tím mávnete rukou a řeknete si „No a co? Svět se nezboří." Svět možná ne, ale váš byt nebo dům by klidně mohl. A to tím, když podceníte revizi plynového kotle, nebo ji úplně zanedbáte, vinou i banální závady může dojít i k tomu nejhoršímu. Rozšíření statistiky vyhořelých objektů, přidušených příbuzných a podobné "radosti" si vezme na zodpovědnost jen opravdový šílenec.

Prvním krokem je odstranění krytu plynového kotle
i (Zdroj: Martina Pilzová)
Prvním krokem je odstranění krytu plynového kotle

A přitom je to prosté. Stačí jen zvednout telefon ve správný čas a objednat si revizi plynového kotle. Nikdy vám nesmí být líto peněz za tuto službu, protože ji prokazujete sami sobě. A zmařený lidský život už žádnými penězi nevykoupíte. Zapomínat by se nemělo ani na to, že některé typy prohlídek jsou přímo povinné.

Často je zmatek hlavně v pojmech servis a revize, které se občas považují za totožné. V praxi a v zákonech to však funguje trochu jinak. Revize plynového kotle se provádějí za účelem minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Revizi plynového kotle je možné rozdělit na výchozí a provozní.

Technik zkontroluje funkčnost ovládacího zařízení
i (Zdroj: Martina Pilzová)
Technik zkontroluje funkčnost ovládacího zařízení

Výchozí revize se provádí vždy před uvedením zařízení do provozu a zajišťuje ji dodavatelská organizace, většinou v rámci dodávky. Pokud se revize nevykoná, jedná se o porušení zákona a může dojít nejen k ohrožení bezpečnosti, ale také k problémům s případným pojistným krytím. Laicky řešeno – plynový kotel zakoupíte u některého z dodavatelů, a ten v rámci servisu vyšle odborníka, který kotel uvede do provozu, seřídí a provede revizi. Tato firma pak také po dobu trvání záruční doby ručí za bezchybnost provozu plynového kotle.

Provozní revize by se měla provádět cca každý třetí rok. Provozní revize plynového kotle je povinná pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy podnikatele. Běžní občané, kteří mají plynové kotle pro svou vlastní potřebu, mají pouze povinnost užívat spotřebič bezpečně. To ale neznamená, že mohou beztrestně opomíjet nebo zanedbávat právě provozní revize plynového kotle.

Při provozní údržbě je provozovatel povinen provádět zejména mechanické čištění kotlů, zabrušování uzavíracích armatur, výměnu těsnění, výměnu bezpečnostní výstroje, výměnu zaválcovaných trubek, tužení švů, výměnu šroubů, svorníků, zavrtaných rozpěrek a přišroubovaných výztuh.

Vnitřní zařízení se vyjme a zkontroluje se jeho těsnost
i (Zdroj: Martina Pilzová)
Vnitřní zařízení se vyjme a zkontroluje se jeho těsnost
Revize se týká parních a horkovodních kotlů, které patří mezi vyhrazená tlaková zařízení. Tyto kotle musejí být dle vyhlášky č. 18/1979 Sb., o určených tlakových zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti, podrobeny pravidelným revizím podle lhůt předepsaných příslušnými normami. Tyto smí provádět pouze odborně způsobilá osoba vlastnící osvědčení Technické inspekce České republiky (TIČR).

Jak probíhá revize plynového kotle?

Objednaný technik při provozní revizi plynového kotle zkontroluje těsnost spojů v plynovodní soustavě, dále zkontroluje spalinové cesty, tlakové nádoby, a také hybnost hlavního uzávěru plynu. Ověří, zda a jak je potrubí natřeno, a zda je správně uchyceno.

Výsledkem revize plynového kotle je protokol o jejím provedení. Povinností technika je protokol vystavit a majitel plynového kotle by si jej měl uschovat pro případné reklamace nebo pro pojišťovnu v případě pojistné události.

Servisní prohlídky jsou doporučeny jednou ročně, díky nim je možné výrazně snížit spotřebu a prodloužit životnost kotle. Jejich součástí je i takzvaná periodická prohlídka.

Revizní technik je osoba, která dohlíží na to, aby zařízení bylo bezpečné a v souladu s legislativou. 

Servisní technik se postará o to, aby kotel bezchybně fungoval a dlouho vám vydržel.

Kontrola výměníku a jeho vyčištění je také součástí revize i servisu
Kontrola výměníku a jeho vyčištění je také součástí revize i servisu (Zdroj: Martina Pilzová)
Všechny díly musejí být v dobrém stavu a nesmějí vykazovat známky poškození
Všechny díly musejí být v dobrém stavu a nesmějí vykazovat známky poškození (Zdroj: Martina Pilzová)
Pravidelné kontroly kotlů se provádějí na základě §17 odst. 1 písm. h zákona o ochraně ovzduší. Od února 2020 platí nová úprava zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Podle § 6a zákona se kontroly netýkají pouze kotlů (spalovacích zdrojů tepla), ale všech zdrojů tepla, včetně kombinovaných systémů vytápění a větrání. Dne 1. března 2022 pak nabyla platnosti Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, jež je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
Dále se pak jedná o zákon 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, konkrétně jeho třetí část týkající se čištění, kontroly a revize spalinové cesty. 

I v průběhu roku je možné zavolat servisního technika, třebaže byly revize i servis provedeny. A to zejména ve chvíli, kdy:

  • Cítíte zápach plynu.
  • Hořák není zbarven do modra, ale spíše do červena.
  • Z kotle padají saze nebo částečky rzi.
Kondenzační potrubí a díly je potřeba vyčistit od nánosů nečistot
Kondenzační potrubí a díly je potřeba vyčistit od nánosů nečistot (Zdroj: Martina Pilzová)
Do expanzní nádobky se na závěr nalije voda
Do expanzní nádobky se na závěr nalije voda (Zdroj: Martina Pilzová)

Servisní prohlídky kotlů nejsou nařízeny zákonem, ale každý zodpovědný majitel kotle nechává své tepelné zařízení pravidelně servisovat.

Zdroj informací: plyn.cz; ppas.cz

Publikováno: 6. 11. 2023, Autor: Martina Pilzová (text a foto), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto), Profil autora: Martina Pilzová