reklama

Izolace vlhkého soklu u domu

U soklů je vyžadována dostatečná úroveň tepelné izolace, protože správně technologicky provedená izolace soklu má velký vliv na chování celého domu. Nedochází například k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou, zamezí se vzniku plísní a základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti, čímž se prodlužuje její životnost. Použijeme-li hydroizolační stěrku, můžeme vytvořit spolehlivou a trvalou izolaci zejména těchto přechodových částí stavby.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Izolace soklu krok za krokem

Problémovým místem nových, ale i starších domů, bývá sokl – tedy správně řečeno pata podstavce nebo obvodové zdi domu. Pokud není správně provedená izolace soklu, bude toto místo přímo vstupní branou vlhkosti, která jde ruku v ruce s plísněmi.

Při rekonstrukci starých objektů se většinou řeší absence izolace těchto budov. Při přikročení k zaizolování obvodových zdí domu se velmi často zapomíná právě na sokl. Sokl je nutné ochránit proti vodě stékající po fasádě například pomocí okapového nosu a vodu následně odvést mimo budovu, a také zamezit vzlínání vody z půdy okolo domu.

Nejčastější chyba, se kterou se lze v praxi setkat, je nevhodný typ použitého materiálu na zateplení soklu. Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, nicméně například výrazně snižuje množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci. Pokud je ale sol již vlhký, musíme nutně použít hydroizolaci.

Ze zdiva odstraníme omítku a maltu a odhalíme cihlový podklad
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Ze zdiva odstraníme omítku a maltu a odhalíme cihlový podklad

Izolace soklu začíná tím, že je potřeba odstranit všechnu vlhkou omítku a vrstvy, které jsou pod ní.

Prostor okolo soklu zakryjeme
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Prostor okolo soklu zakryjeme

Holé zdivo se musí očistit. Pokud je v bezprostřední blízkosti soklu podlaha, která by se mohla poškodit, zakryjeme ji.

Směs důkladně rozmícháme
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Směs důkladně rozmícháme

Hydroizolační nátěr se kupuje již připravený. Před použitím je ale dobré jej dobře rozmíchat. Multifunkční izolační stěrka má zároveň i funkci penetrační.

Stěrku rozetřeme štětcem
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Stěrku rozetřeme štětcem

Hydroizolaci rozetřeme širokým štětcem po celém soklu. Není potřeba šetřit, důležité je, aby byla pokrytá celá plocha a izolace soklu byla perfektní. Díky unikátní receptuře vykazuje tato hydroizolace vynikající přilnavost. Vrstva nátěru by neměla přesáhnout 2 mm.

Hydroizolační stěrka je suchá ve chvíli, kdy změní barvu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Hydroizolační stěrka je suchá ve chvíli, kdy změní barvu

Jakmile stěrka změní barvu z jasně modré na šedou, máme záruku, že je dokonale zaschlá.

Dvousložková hydroizolační stěrka je tvořena tekutou a sypkou složkou
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Dvousložková hydroizolační stěrka je tvořena tekutou a sypkou složkou

Multifunkční dvousložkovou izolační stěrku, která bude sloužit jako povrchová hydroizolace, bude potřeba nejprve připravit.

Elektrickým míchadlem obě složky smícháme dohromady
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Elektrickým míchadlem obě složky smícháme dohromady

Kbelík, označený jako A, obsahuje tekutinu podobnou mléku, kbelík B pak práškovou složku. Tyto dvě složky bude potřeba rozmíchat tak, že do tekuté složky postupně vsypáváme sypkou složku.

Směs vymícháme do pastovité konzistence
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Směs vymícháme do pastovité konzistence

Výsledná směs by měla mít pastovitou konzistenci – ideální je rozmíchávat ji elektrickým míchadlem, které zajistí dokonalé propojení obou složek. Po rozmíchání necháme cca 1 minutu odstát, znovu promícháme a necháme odstát 5 minut. Směs se z pastovité změní na konzistenci změklého másla.

Dvousložkovou stěrku naneseme na sokl zednickou lžící
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Dvousložkovou stěrku naneseme na sokl zednickou lžící

Hydroizolační dvousložkovou stěrku můžeme při izolaci soklu nanášet zednickou lžící nebo hladítkem. Izolace soklu bude vyžadovat vyplnění všech děr a zarovnání nerovností.

Hotová izolace soklu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Hotová izolace soklu

Po zaschnutí izolace soklu lze na sokl aplikovat další povrchovou úpravu – barvu, omítku nebo obklady.

Při izolaci soklu se používá dodatečná vnější hydroizolace u stávajících budov, Český kutil vyzkoušel přípravek MB 1K rapid. Jedná se o jednosložkovou, multifunkční hydroizolační stěrku kombinující vlastnosti flexibilních, trhlin přemosťujících minerálních stěrek MDS a bitumenových silnovrstvých izolací PMBC.

Zateplení obvodových stěn domu je dnes naprosto samozřejmé, často se ale opomíjí soklová část, která je přitom důležitým prvkem obvodového pláště. Izolace soklu tak přichází na řadu teprve v době, kdy je již sokl poškozený vzlínající vlhkostí z půdy. 

Hlavní funkcí tepelné izolace soklu je zabránit promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou. Hydroizolace potom zabrání dalšímu nasákávání vody do zdiva a tvorbě plísní.

Zdroj informací: pořad Libovky Pepy Libického, rubrika Minutový manžel, Remmers s.r.o., tereko-stavby.cz, estav.cz

Publikováno: 23. 3. 2024, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto), Profil autora: Martina Pilzová