reklama

Jak porozumět kotli na dřevo, aby vám sloužil na 100 %?

Dnešní moderní kotle na tuhá paliva mají daleko ke starým kouřícím kotlům, které známe ještě z nedávných dob, a které obtěžovaly celé okolí. Pokud nechcete ovládání kotle na dřevo řešit denně, pořiďte si kotel, který ovládání nepotřebuje a všechno si obstará sám. Vyberte si kotel na dřevo nebo pelety podle parametrů, které budou plně odpovídat vašim požadavkům a potřebám.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Ovládání kotle na dřevo snadno a efektivně

Nejprve je nutné připomenout, že od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, pokud tyto kotle nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Od 1. 9. 2022 platí tento zákaz pro kotle umístěné v ostatních objektech, resp. ve výrobních a neobytných prostorách.

Pokud si nejste jisti, zda váš kotel splňuje podmínky k dalšímu provozování, je potřeba zjistit, v jaké třídě je kotel evidován. Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo z návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Nemusíte hned investovat statisíce do tepelného čerpadla. V současnosti jsou na trhu nabízeny ekologické kotle na dřevo nebo pelety, které beze zbytku splňují podmínky provozu. Kotle na dřevo, které mají účinnost vyšší než 90 %,  spadají do 5. emisní třídy. 

  • Zplynovací kotel na dřevo s ručním přikládáním je jedním z řady kotlů s ekologickým provozem. Správný a bezpečný provoz kotle je zárukou kvality. Ovládání kotle je jednoduché. Zplyňovací kotle na dřevo nevyžadují žádné speciální skladovací prostory ani dopravní zařízení, a proto jsou ve srovnání s jinými systémy vytápění levné.
  • Kotle na brikety nebo pelety patří mezi poloautomatické nebo automatické kotle, kde je ovládání kotle řízeno řídící jednotkou. Lze je instalovat do nových i stávajících budov. Systémy vytápění peletami jsou vzhledem k nutnému skladování paliva a dopravnímu systému dražší.
Kotel na pelety má mnoho předností
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Kotel na pelety má mnoho předností
  • Na podobném principu pracují kotle na dřevní štěpku. Jejich skladování vyžaduje více prostoru než ostatní paliva z biomasy. Kotle na štěpku lze použít v nových i starších budovách.
  • Teplovodní kotel je konstruován na spalování kusového dřeva a hnědého uhlí. Jako alternativní palivo lze využít čerstvé piliny, brikety, krátké kusové dřevo, vlhkou štěpku nebo jinou vlhkou biomasu. Tyto typy kotlů jsou také označovány jako kombinované kotle. Ve srovnání s kotly, ve kterých se topí jedním druhem dřeva, jsou pořizovací náklady kombinovaných kotlů na polena/dřevní štěpku vyšší.
  • Kotle na polena nebo obecně na dřevo představují nejběžnější způsob vytápění. Fungují na spalování naštípaných kusů tvrdého nebo měkkého dřeva. 

Jaké dřevo je vhodné do kamen?

Rozhodně netopte mokrým dřevem, protože se tím jednak okrádáte o peníze, a dále o teplo. Také se tím snižuje výkon kotle a samotný kotel se znečisťuje zplodinami, které vznikají nedostatečným spalováním právě mokrého dřeva. Nutné je, aby palivové dřevo bylo alespoň jeden rok uskladněno za takových podmínek, aby dokonale vyschlo.

Dobře vyschlé dřevo je základem úspěchu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Dobře vyschlé dřevo je základem úspěchu

Dobře vyschlé dřevo uvolní při spalování až o 75 % tepla více než dřevo syrové. Důležitý je rovněž druh dřeviny. Od toho se odvíjí i tvrdost dřeva. Čím tvrdší dřevo, tím delší má čas hoření a tím více tepla vyvine. Ideálním zástupcem je jasan. Naopak měkké dřevo hoří rychleji a více praská.

Tvrdé dřevo: akát, jasan, dub, habr a buk. Pokud ale chcete topit především tvrdým dřevem, budete si jej muset obstarat sami, protože téměř všichni prodejci nabízejí směsi dřev měkkých a tvrdých.

Měkké: smrk, modřín, borovice nebo bříza.

Nebaví vás obsluhovat kotel každý den? Pořiďte si chytrý kotel a aplikaci
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nebaví vás obsluhovat kotel každý den? Pořiďte si chytrý kotel a aplikaci

Ovládání kotle

Kotel na dřevo lze ovládat ručně, tedy klasickým způsobem - naložit dřevo, roztopit a přikládat. Také vybírat popel a kotel čistit. Anebo lze ovládat kotel sofistikovaněji. Ovšem za předpokladu, že vsadíte na moderní typy kotlů, které nabízejí poloautomatický nebo dokonce plně automatický chod. Takové ovládání kotle je velmi komfortní a prakticky nevyžaduje naši přítomnost. Ve většině případů postačí počáteční nastavení hodnot, a pokud je kotel napojen na řídící jednotku, jeho další fungování se obejde i bez našeho ovládání kotle.

Ovládání kotle umožní i displej kotle
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Ovládání kotle umožní i displej kotle

Víte, jaké výhody plynou z neustálého používání mobilních telefonů a nejrůznějších aplikací? Jedna z aplikací dokáže totiž ovládat i váš kotel. A to tak, že si můžete kotel spustit i na dálku na vaší chatě nebo při návratu domů.

Líbilo by se vám takové ovládání kotle? Není to nemožné, jen budete muset zainvestovat do takového typu kotle na dřevo nebo pelety, který tyto možnosti ovládání na dálku umožňuje. Náplastí na tuto investici vám ale může být státní dotace, která pokryje maximálně 95 % výdajů na:

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (max. 130 000 Kč)
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (max. 130 000 Kč)
  • tepelné čerpadlo (max. 180 000 Kč)

V nabídce je také Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti nebo dotace z programu Nová zelená úsporám.

Zdroj informací: Receptář prima nápadů, pořad Útulný domov, jakspravnetopit.cz, srovnejdrevo.cz, mesec.cz

Publikováno: před týdnem, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová