reklama

Svařování za studena je jedním z druhů tlakového svařování kovů. Patří mezi metody, kde nedochází k natavování (nevzniká tavenina), stejné je to u svařování difúzního, výbuchového a ultrazvukového. Na plochách styku se vytváří větší tlak, který přesahuje mez plasticity materiálů.

Diskuze k článku

Publikováno: 27. 2. 2022, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto)