Právě soutěžíme o:
oboustranně lepicí pásky tesa oboustranně lepicí pásky tesa
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Ochrana dřeva

Ochrana dřeva
V minulém článku o ochraně dřevěných stavebních prvků jsme se podrobně zaměřili na DUOPEN EX z produkce KVK, a.s. Dnes vás, milí kutilové, seznámíme s dalším z řady výrobků, s jejichž pomocí lze dřevo na stavbě ochránit před dřevokaznými houbami a hmyzem.
reklama

DUOPEN KUTIL (2110-2111)

Prostředek DUOPEN KUTIL (2110-2111) slouží podobně jako již zmíněný DUOPEN EX k ochraně dřeva a dřevěných konstrukcí před dřevokaznými houbami, dřevokazným hmyzem a plísněmi. Od přípravku DUOPEN EX se liší chemickým složením, použitými koncentracemi pro daný účel a způsobem přípravy, ale jeho použití je vlastně obdobné – slouží k ochraně dřeva, ale také k ochraně a sanaci stavebních konstrukcí, zejména zdiva a omítek.

DUOPEN KUTIL slouží k povrchovému ošetření dřeva, ale též jako sanační prostředek pro ošetření napadeného zdiva. Poskytuje krátkodobou ochranu i proti zamodrání. DUOPEN KUTIL není ale určen k ochraně dřeva trvale zapuštěného do země, nebo do vody. Přípravek je žíravý a nebezpečný pro životní prostředí, není vhodný ani pro nátěry dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do přímého kontaktu s člověkem, potravinami, pitnou vodou a krmivy.

Proto se nepoužívá ani pro impregnaci skleníků, saun a včelích úlů. DUOPEN KUTIL se uplatní zejména v interiéru. Do exteriérů staveb s třídou ohrožení 3 (dle ČSN EN 335 - 1,2) je zapotřebí po aplikaci přípravku DUOPEN KUTIL ošetřit povrch ještě dlouhodobým máčením, tlakovou impregnací nebo dekorativním nátěrem – lakem, lazurou, které jsou ředitelné vodou, nebo rozpouštědly.

DUOPEN KUTIL se dodává v 1l, 5l, 10l a 25l balení, přičemž před použitím se ředí vodou podle účelu použití, druhu dřeva, metody aplikace a ošetřovaného povrchu. Dodává se jako čirý nebo zelený roztok v koncentrátu. Po aplikaci je během tří hodin trvale fixován do dřeva či zdiva. Po této době je již nevyluhovatelný. Životnost ochranného působení v interiéru je časově neomezená, v exteriéru se předpokládá účinnost přípravku v délce trvání minimálně deseti let.

DUOPEN KUTIL se ředí vodou na aplikační roztok určité koncentrace podle způsobu použití. Pokud se používá DUOPEN KUTIL preventivně, pak se volí koncentrace nejméně 15 %, což představuje maximální ředění 1:6,6. Při ochraně dřeva máčením se používá koncentrace minimálně 20 % (ředění s vodou v poměru 1:4) s dobou máčení alespoň po dobu 1 až 2 hodin v interiéru a 8 hodin pro exteriérové aplikace. Při hloubkové ochraně účinnou tlakovou impregnací se používá 2% roztok (ředění s vodou v poměru 1:49).

Pro dlouhodobou ochranu v interiéru se využívá povrchové ochrany nátěrem či postřikem (50 g DUOPEN KUTIL na 1 m2, 15% roztok dvěma nátěry), případně máčením (50 g výrobku na 1 m2 roztokem s 10% koncentrací po dobu alespoň 2 hodin, optimálně 24 hodin). Pro dlouhodobou ochranu dřeva v exteriéru se využívá povrchové ochrany nátěrem, postřikem, poléváním nebo ponořováním (85 g na 1 m2 třemi nátěry 15% roztokem), případně máčením (120 g na 1 m2 roztokem s 10% koncentrací po dobu minimálně 24 hodin). Po ošetření povrchu a zaschnutí dřeva je možné nanášet další dekorativní nátěry.

Dodržujte bezpečnostní pokyny, chraňte přírodu

Protože DUOPEN EX a DUOPEN KUTIL obsahují nebezpečné substance, je třeba důsledně dbát na dodržení bezpečnostních pokynů. Koncentráty jsou žíravé látky, zdraví škodlivé při vdechování par nebo při styku s kůží. Je nutné vyvarovat se přímého kontaktu s těmito přípravky a zcela se vyvarovat styku s potravinami.

S přípravky vždy pracujte v rukavicích, ochranném oděvu, s brýlemi a s respirátorem, ten lze doporučit zejména v interiéru. Při práci a vysoušení se snažíme větrat. Po náhodném požití důkladně vypláchneme ústa, vypijeme alespoň půl litru vody, ale nevyvoláváme zvracení. Zasažené očí je nutné proplachovat vodou minimálně 10 až 15 minut a pak stejně vždy vyhledat lékaře.

Zbytky koncentrátů a aplikačních roztoků se likvidují vsakováním do pilin, které po vyschnutí spálíme. Při spalování již nedochází k uvolňování toxických zplodin. Výrobky je zakázáno vylévat do odpadních vod, do půdy nebo do povrchových vod, protože by mohlo dojít ke kontaminaci životního prostředí. Zejména DUOPEN EX je vysoce toxický pro vodní prostředí.

Ochranou dřeva nabídka nekončí

Veškeré na trhu nabízené výrobky z produkce Krkonošských vápenek Kunčice, a. s., se vyrábějí s ohledem na ekologii a respektují zásady ochrany životního prostředí v souladu s ČSN EN ISO 14001:2004. Společnost je držitelem certifikátu podle této normy, což osvědčuje ekologický přístup firmy k přírodě, ochraně životního prostředí, prevenci jeho poškozování a ekologické výrobní postupy s minimalizací negativních dopadů, jako jsou emise skleníkových plynů či znečišťování vodních zdrojů a půdy.

Firma patří mezi zavedené a významné dodavatele stavebních hmot s mnohaletou tradicí. Dodávají na středoevropský trh široké spektrum výrobků, pokrývající potřeby stavebníků a realizačních firem pro prakticky všechny činnosti při realizaci hrubé stavby – kamenivo, maltoviny a omítkoviny, ale také další speciální prostředky stavební chemie.

Výrobce dodává také materiály pro další stavební práce, například fasádní zateplovací systém, omítky a fasádní barvy, lepicí tmely, anhydritové potěry pro podlahové systémy, hydroizolační hmoty, materiály pro realizaci a sanaci balkonových konstrukcí a ucelený koupelnový systém.

Dřevokazné houby

Dřevomorka domácí (Merulius lacrymans, Serpula lacrymans, foto) je nejnebezpečnější z osmi druhů stopkovýtrusých dřevních hub, která se může v objektu vyskytovat. Je nenáročná: stačí jí teploty od 3 do 26 °C a vlhkost dřeva nad 20 procent. Napadá hlavně dřevěné konstrukce budov, zejména podlahy a stropy. Nejdříve se na povrchu dřeva objeví bělavá vlákna, později plodnice, které mají hnědočervenou barvu a bílé okraje. Dřevomorka se velmi rychle šíří a prorůstá i zdivem – v příznivých podmínkách roste až 5 mm za den, za rok se rozroste i o 2 metry! Dřevo se začne rozpadat nejprve u povrchu, ale rozklad rychle pokračuje až do úplné destrukce dřeva. Dřevomorka může prorůstat i zdivem a může se rozšířit po celém objektu.

Pórnatka Vaillantova (Fibroporia Vaillantii) je z rodu nejedlých dřevních chorošovitých hub, má bílé plodnice a ve vlhkých prostorách (30 až 40 procent) způsobí úplný rozklad dřeva. Má ráda teplotu kolem 27 °C.

Popraška sklepní (též koniofora sklepní, Coniophora puteana) má ráda vysokou vlhkost dřeva (50 až 60 procent), a je vůči tepelným změnám odolnější než třeba dřevomorka. Vyskytuje se zejména v místech, kam zatéká – ve sklepích, na půdách. Je příčinou hnědé hniloby dřeva.

Trámovka (Gloeophyllum) je nenáročná na vlhkost a je odolná i vůči vysokým teplotám, Způsobuje hnědou hnilobu dřeva, aniž by se to projevovalo na jeho povrchu. Napadá stropy, podlahy i střešní konstrukce.

Dřevokazný hmyz

Červotoč proužkovaný (Anobium punctatum) je brouk z čeledi červotočovitých (Anobiidae). Malý tmavohnědý brouček je ani ne půl centimetrů dlouhý. Žije ve dřevě. Ničiteli jsou dřevotočí bělavé larvy, které dělají chodbičky o průměru nejvýše dva milimetry a ještě menší výletové otvory. Červotoč poškozuje zejména nábytek, rámy obrazů, stropní trámy, okenní rámy, dřevěné obklady i stěny.

Červotoč umrlčí (Anobium pertinax) potřebuje vysokou vlhkost dřeva a teplotu nejlépe kolem 26 °C. Podobá se červotoči proužkovanému, jen na štítu má u zadních rohů zlatožluté skvrnky. Napadá konce trámů v místech uložení do venkovních stěn, stejně jako místa, kde zatéká do střech, krovy či hrubé podlahy. Nábytek obvykle nechá stranou svého zájmu.

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) má hnědé zbarvení se světlejšími oválnými skvrnami na krovkách a dlouhá tykadla. Dospělý tesařík měří 8 až 29 milimetrů. Škodlivé jsou jeho bílé, zavalité larvy, dlouhé kolem 20 milimetrů. Larvy tesaříka navíc zavlékají do střešní konstrukce i plísně a dřevokazné houby. Napadené části konstrukce je lépe vyměnit a konstrukci ošetřit insekticidy.

Více informací najdete na www.kvk.cz.

Autor: Elena a KVK (text), KVK (foto)

Klíčová slova:


Bikersstickers.com Samolepky se jménem a vlajkou

Související články

Ochraňte dřevo a budete s ním dlouho spokojeni 3  fotek

Ochraňte dřevo a budete s ním dlouho spokojeni

Máte chalupu nebo chatu ze dřeva nebo s dřevěným obkladem? A co trámy, schody a podlahy…Pokud chcete, aby byly dlouho pěkné a „zdravé“, obzvláště v mí ...


Zima často poškodí obklady balkonů a teras 12  fotek

Zima často poškodí obklady balkonů a teras

Zima se často nevyřádí jen v zahradách, kde zanechá škody po vymrzlé zeleni, trávníku a podobně. Vlhkost a mráz dokáží zničit dlažbu na terasách nebo ...


Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry 6  fotek

Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry

Dřevo milujeme nejen pro jeho ušlechtilou krásu, ale také pro příjemný pocit při dotyku i pro nezaměnitelnou vůni. Jeho charakteristický vzhled se sna ...


Lepicí tmely a spárovací hmoty pro keramické obklady 9  fotek

Lepicí tmely a spárovací hmoty pro keramické obklady

Koupelny a toalety patří mezi nejvíce zatěžované prostory každého obydlí. Vysoké nároky na hygienu a čistotu prostředí s možností snadné údržby přináš ...


Mohlo by vás zajímat

Kladiva pro domácnost

Kladiva pro domácnost

V krabici s nářadím (v lepším případě v domácí dílně) bychom měli mít alespoň jedno, raději dvě kladívka, a to větší (nad 0,5 kg) a menší (do 0,5 kg). ...


Pila čepovka a zářezka

Pila čepovka a zářezka

Dvě pily jsou si podobné – zářezka a čepovka. Stolařská pilka zářezka je určena především pro řezání napříč vlákny a řezání pod úhlem (v pokosnici). M ...


K čemu slouží pila děrovka

K čemu slouží pila děrovka

Řezy zakřivených tvarů lze dělat kromě lupenkové pily i ruční pilou děrovkou, lidově řečenou zlodějkou. Děrovky mají velice úzké a tenké plátky, kalen ...


Zarezlé šrouby a matky

Zarezlé šrouby a matky

Občas při práci narazíme na zarezlý šroub nebo matku, který nejde ani správným klíčem povolit. Než sáhneme po pilce na železo nebo vrtáku, můžeme se p ...


reklama

reklama
Diskuze kutilů
1
Natření krokví Dřevo a truhlářské práce
Poslední příspěvek: 18.10.2018 08:42 Jakub
0
Překližka Dřevo a truhlářské práce
Poslední příspěvek: 9.8.2018 18:18 Jakub
2
Jak natrit stary kredenc Dřevo a truhlářské práce
Poslední příspěvek: 12.6.2018 19:36 Radek
2
0
Kupa dreva Dřevo a truhlářské práce
Poslední příspěvek: 1.4.2016 11:54 Dušan Buvala
1
páskovačka Dílna
Poslední příspěvek: 25.9.2015 11:03 karel nový
0
ponk - kde sehnat Dílna
Poslední příspěvek: 26.8.2015 21:52 jan krásný
0
Jakou vybrat vrtačku? Dílna
Poslední příspěvek: 2.7.2015 10:06 Vilém Votcházel
2
2
Jak natrit stary kredenc Dřevo a truhlářské práce
Poslední příspěvek: 12.6.2018 19:36 Radek
1
Natření krokví Dřevo a truhlářské práce
Poslední příspěvek: 18.10.2018 08:42 Jakub
1
páskovačka Dílna
Poslední příspěvek: 25.9.2015 11:03 karel nový
reklama

reklama


Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2018 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2018 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×