reklama

Jak se staví suchá podlaha?

Suchá podlaha, na rozdíl od mokré, má roznášecí vrstvu nikoli z betonu, ale z velkoformátových OSB, nebo sádrovláknitých desek

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Rekonstrukci podlahy suchou cestou můžete zvládnout svépomocí. Suchá podlaha, na rozdíl od mokré, má roznášecí vrstvu nikoli z betonu, ale z velkoformátových OSB, nebo sádrovláknitých desek. Desky jsou ukládány ve dvou vrstvách na pero a drážku a mezi sebou jsou kotveny pomocí vrutů, nebo jsou celoplošně lepeny speciálním lepidlem. Pokud je podklad nerovný, je třeba jej vyrovnat nivelační stěrkou a v případě větších nerovností vyrovnávacím podsypem, třeba pískem.

Publikováno: 10.12.2023, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.