reklama

Jak pracovat s broušenými cihlami?

Broušené cihly jsou moderní stavební materiál s mnoha zajímavými vlastnostmi. Ušetří se s nimi spousta malty (resp. klasická malta všechna), protože tyto cihly je možné spojovat netradičním "lepidlem", tzv. tenkovrstvou maltou. Práce s broušenými cihlami je jednodušší, čistší a efektivnější.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Zdění z broušených cihel

Broušené cihly jsou vlastně cihelné bloky, které mají vybroušené ložné plochy – to znamená plochy, na které se nanáší zdicí malta. Umožňují zdění s nejmenší tloušťkou ložných spár. Zdivo z broušených cihel výrazně omezuje vznik tepelných mostů a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku.

Broušené cihly jsou zárukou značných finančních úspor a zároveň urychlují samotný proces zdění. Předpokládá se menší (nebo až značná) spotřeba malty či úspora na zařízení staveniště. Cihly se brousí na výšku 249 mm s tolerancí až ± 0,4 mm.

Tepelněizolační broušené cihly, kde jako pojivo slouží systémové tenkovrstvé malty, jsou určené pro chráněné jednovrstvé a zateplené obvodové zdivo téměř nulových budov. To znamená, že díky této technologii stavebník výrazně ušetří na spojovacím materiálu a zároveň vylepší tepelněizolační vlastnosti stavby.

Tenká vrstva malty značně šetří náklady a čas na práci
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Tenká vrstva malty značně šetří náklady a čas na práci

Broušené cihly mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo. Vyplněním dutin těchto cihel polystyrenem došlo ke 40% navýšení jejich tepelněizolačních vlastností při zachování paropropustnosti, přičemž nahradí až 7 m tlustou zeď z plných cihel a až 36 cm tepelné izolace. Tloušťka maltového lože se zmenšila z klasických 12 mm na 1 mm, ale zachoval se zažitý výškový skladebný rastr s výškou 250 mm.

Na nanášení malty se používá speciální molitanový váleček
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Na nanášení malty se používá speciální molitanový váleček

Tzv. moltoprenový váleček s hráškovým děrováním (s perforací) je důležitou pomůckou k snadnému nanášení tenkovrstvé malty. Je použitelný na všechny druhy broušených cihel. Nalezneme jej také pod označením strukturovaný systémový váleček.

Broušené cihly mají ideální tepelněizolační vlastnosti
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Broušené cihly mají ideální tepelněizolační vlastnosti

Nejprve je nutné založit první řadu cihel, pod něž se rozprostře zakládací vrstva tenkovrstvé malty, která se dokonale zniveluje. Broušené cihly je možné použít pro pasivní domy, nízkoenergetické i energeticky úsporné.

SIDI malta patří mezi tenkovrstvé směsi
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
SIDI malta patří mezi tenkovrstvé směsi

Tenkovrstvou maltu je před použitím potřeba rozmíchat. Není potřeba přidávat vodu ani jiné přísady. Tím se šetří čas i náklady na vyzdívání, netvoří se nepořádek a výstavba jde rychle kupředu.

S maltou se pracuje stejně jako s malířskou barvou
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
S maltou se pracuje stejně jako s malířskou barvou

Váleček omočíme ve směsi malty, přes klasickou malířskou mřížku přebytek malty odstraníme a můžeme začít zdít.

Malta se na broušené cihly nanáší do kříže
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Malta se na broušené cihly nanáší do kříže

Ložnou plochu je před nanesením tenkovrstvé malty nutné očistit, ale není potřeba ji zvlhčovat. Nanášená malta musí být v takové vrstvě, aby nepřetékala přes okraje cihel. Malta se na broušené cihly nanáší do kříže, tedy dvěma směry. Důležité je pokrýt maltou všechna žebra broušených cihel.

Chystáte se stavět, přistavovat nebo rekonstruovat? Nedělejte to postaru, použijte broušené cihly. Broušené cihly FAMILY mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplněných dutin. Vyznačují se nejpropracovanější geometrií cihelného bloku, který minimalizuje prostup tepla při zachování vysoké pevnosti.

Aby byly zachovány vlastnosti zdiva, je podmínkou kombinace zdicího prvku, malty a povrchové úpravy. Proto je potřeba dodržovat zásady pro navrhování a provádění konstrukcí v souladu s obecnými předpisy a technickými normami. Používat broušené cihly a tenkovrstvou maltu je možno už od venkovní teploty 1 °C – tedy i během zimních měsíců.

Natahujeme jen takovou plochu, na kterou stihneme do 15 minut položit další broušené cihly. To označujeme za dobu zpracovatelnosti. Broušené cihly se vedle sebe ukládají do zámku, tedy spojují se vyznačenými drážkami v bocích cihel. 

Zdroj informací: pořad Libovky Pepy Libického, rubrika Minutový manžel, HELUZ cihlářský průmysl a.s., nasenavody.cz

Publikováno: 2. 3. 2024, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto), Profil autora: Martina Pilzová